Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Päivitettyjä hitsausstandardeja

Hitsausstandardeja päivitetty

Useita hitsaukseen liittyviä standardeja on päivitetty ja julkaistu nyt suomeksi. Ne koskevat hitsaajan pätevyyskoetta valurautojen sulahitsaukseen, alumiinin kaarihitsauksen hitsiluokkia sekä hitsausohjeita metalleille.

Standardissa SFS-EN ISO 10042:2018 esitetään kaarihitsausliitoksissa esiintyvien hitsausvirheiden hitsiluokat alumiinille ja alumiiniseoksille. Se soveltuu aineenpaksuuksille, jotka ovat yli 0,5 mm. Siinä annetaan kolme hitsiluokkaa, jolloin suuri osa hitsaussovellutuksista tulee katetuksi.

Standardi soveltuu kaikille hitsilajeille, esimerkiksi päittäishitseille, pienahitseille ja putken haaraliitoksille sekä käsinhitsaukselle, mekanisoidulle ja automatisoidulle hitsaukselle ja kaikille hitsausasennoille. Lisäksi se soveltuu seuraaville hitsausprosesseille: MIG-hitsaus, TIG-hitsaus ja plasmahitsaus.

SFS-EN ISO 10042:2018 Hitsaus. Alumiinin ja alumiiniseosten kaarihitsaus. Hitsiluokat
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.08.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN ISO 15612:2018 määrittää terästen sekä alumiinin ja sen seosten hitsaamiseen liittyen

  • kuinka käyttäjä voi noudattaa standardihitsausohjetta (SWPS), jonka hyväksyntä perustuu toisen organisaation suorittamiin menetelmäkokeisiin
  • SWPS:ien käyttöalueen standardin SFS-EN ISO 15607 mukaan
  • SWPS:einä julkaistavien hitsausohjeiden hyväksymisvaatimukset
  • vaatimukset organisaatioille, jotka ottavat käyttöön SWPS:t.

Tämän standardin julkaisupäivämäärän jälkeen kaikki uudet hitsausohjeiden hyväksynnät standardihitsausohjemenettelyllä tehdään tämän standardin mukaan. Se ei kumoa aikaisempien standardien, spesifikaatioiden tai tämän asiakirjan edellisten painosten mukaisia hitsausohjeiden hyväksymisiä.

SFS-EN ISO 15612:2018 on julkaistu myös osana uusittua SFS-käsikirjaa 66-1 .

(Tuotenosto)

Standardissa SFS-EN 287-6:2018 esitetään hitsaajan pätevyyskokeet valurautojen sulahitsaukseen. Se koskee käsinhitsausta ja osittain mekanisoitua hitsausta. Standardissa annetaan tekniset ohjeet johdonmukaiselle hitsaajan taitojen testaamiselle, joka mahdollistaa pätevyyksien yhtenäisen hyväksymisen tuotemuodosta, paikasta ja kokeen valvojasta tai tarkastusorganisaatiosta riippumatta.

Hitsaajan taitojen hyväksyminen tämän asiakirjan mukaan sisältää käytännön kokemuksen ja tietämyksen käytetystä hitsausprosessista, materiaaleista ja turvallisuusvaatimuksista. Tarkastusasiakirja ja sertifiointi suoritetaan tarkastusorganisaation vastuulla.

SFS-EN 287-6:2018 Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 6: Valuraudat
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.05.2018, kieli: suomi/englanti

Muut hitsaukseen liittyvät standardit ja SFS-käsikirjat löydät aihealueen mukaisesta ryhmästä SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Ville Saloranta
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi