Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Palavat kaasut SFS-käsikirja 58

Palavien kaasujen SFS-käsikirja 58-1 uusittu

Käsikirjasarja 58 palavista kaasuista on uudistumassa. Sarjan ensimmäinen osa on nyt uudistettu.

Ensimmäinen osa sisältää nestekaasun ja maakaasun käytönvalvojan pätevyyskokeeseen vaadittavat säädökset ja Tukes-ohjeet sekä kaasualan hyväksyttyjen liikkeiden vastuuhenkilön pätevyyskokeeseen vaadittavat säädökset painelaitelakia lukuun ottamatta.

Teknisellä alalla tapahtuvan nopean kehityksen vuoksi myös kaasuja koskevat säännökset ja standardit ovat jatkuvan muutosprosessin alaisena, mikä on aina syytä ottaa huomioon käsikirjaa käytettäessä. Käsikirjasarjassa palavalla kaasulla tarkoitetaan pääsääntöisesti metaanikaasua (maakaasu tai biokaasu) tai nestekaasua (propaani, butaani tai niiden seos).

Turvatekniikan keskus (Tukes) julkaisee luetteloja alaa koskevista voimassaolevista säädöksistä, määräyksistä, ohjeista ja SFS-standardeista.

Muista myös SFS-käsikirja 59, jossa kuvataan räjähdysvaarallisten tilojen luokittelua.

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Tina Sammi
Puh. 020 766 9930 (vaihde)
Sähköposti etunimi.sukunimi@oil.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.