Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Palavien nesteiden varastointi ja käyttö

Palavien nesteiden varastointi ja käyttö

Uudet palavien nesteiden säädökset ja standardit julkaistaan SFS-käsikirjasarjana 39.

Olethan huomannut, että palavia nesteitä ja öljylämmityslaitteistoja koskeva lainsäädäntö on uudistunut? Uudet säädökset sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) laatimat ohjeet on koottu SFS-käsikirjan 39 ensimmäiseen osaan.

Teknisellä alalla tapahtuvan nopean kehityksen vuoksi myös palavia nesteitä koskevat säädökset ja standardit ovat jatkuvassa muutosprosessissa, mikä on syytä ottaa huomioon käsikirjaa käytettäessä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) julkaisee luetteloja alaa koskevista, voimassaolevista säädöksistä, määräyksistä, ohjeista ja SFS-standardeista.

Muistathan myös SFS-käsikirjasarjan 39 muut osat.

(Tuotenosto)
(Tuotenosto)

Lisätietoja standardisoinnista

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Erityisasiantuntija Virpi Nummisalo
puh. 040 516 5874
etunimi.sukunimi@oil.fi