Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Palavien nesteiden varastointipaikka

Palavien nesteiden varastointi: vaatimukset varastopaikoille uudistettu

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikkojen turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia käsittelevä standardi on uudistettu täysin. Standardi SFS 3350:2016 on turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän.

Standardi SFS 3350:2016 on tarkoitettu varastopaikkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä varastopaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville. Lisäksi ympäristö- ja pelastusviranomaiset voivat hyödyntää standardia työssään.

Standardin lähtökohtana ovat palavien nestemäisten kemikaalien syttymisherkkyyteen ja palavuuteen liittyvät ominaisuudet, mahdollisten palojen leviäminen sekä palotilanteiden hallintaan liittyvät vaatimukset. Standardissa on otettu huomioon myös mahdollisten höyrypilvien muodostuminen.

Standardin soveltamisrajaa on nostettu. Lisäksi sisältöä on laajennettu huomattavasti verrattuna edelliseen painokseen. Kaikki varastoa havainnollistavat kuvat on päivitetty ja uusia kuvia on lisätty.


StandardiaSFS 3350:2016 sovelletaan palavien nestemäisten kemikaalien varastoon, jossa varastoitavien palavien nesteiden yhteismäärä on vähintään 500 m3 sekä siellä oleviin säiliö-, astia- ja konttivarastoihin sekä käsittelypaikkoihin. Se käsittelee ensisijaisesti palavien nestemäisten kemikaalien varastointia maanpäällisissä säiliöissä.

Standardin vaatimusten lisäksi tulee ottaa huomioon räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät ATEX-direktiivit (laitedirektiivi 2014/34/EU, olosuhdedirektiivi 1999/92/EY) sekä näihin perustuva kansallinen lainsäädäntö standardeineen.

Muita tärkeitä standardeja

Standardia SFS 3350:2016 ei sovelleta palavien nesteiden jakeluasemiin, vaan niissä noudatetaan standardia SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema.

Palavien nestemäisten kemikaalien varastointiin satamissa sovelletaan standardia SFS 3355. Tätä standardia aletaan päivittää vuonna 2017.

Standardin SFS 3350:2016 mukaisten varastopaikkojen sammutus- ja palontorjuntakaluston vaatimuksista kerrotaan standardissa SFS 3357, jota ollaan parhaillaan päivittämässä.

Nesteiden varastointiin käytettävien suurien säiliöiden suunnittelua ja valmistusta koskee standardi SFS-EN 14015.


SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.02.2014, kieli: suomi
SFS 3352:sv Distributionsstation för brännbara vätskor
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.02.2014, kieli: ruotsi
SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.01.2014, kieli: suomi
SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.02.2014, kieli: suomi

Lisätietoja standardisoinnista

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Virpi Nummisalo
Erityisasiantuntija
Puh. 020 766 9930 (vaihde)
etunimi.sukunimi@oil.fi