Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Paloletkujen vaatimukset

Paloletkujen tulee vastata standardien vaatimuksia

Paloletkujen vaatimukset ja testausmenetelmät on uudistettu. Jos myytte tai tuotte maahan standardeissa SFS-EN 694:2014 ja SFS-EN 1947:2014 mainitun tyyppisiä paloletkuja, kannattaa varmistaa, että letkut vastaavat standardien vaatimuksia. Esimerkiksi, jos osallistutte näitä koskevaan kilpailutukseen, standardit helpottavat tarjouksen laadintaa, kun tarjouksessa voi viitata standardin vaatimuksiin.

SFS-EN 694:2014 Paloletkut. Kiinteisiin laitteistoihin tarkoitetut muotonsa säilyttävät letkut
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.09.2014, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 694:2014 määritellään vaatimukset ja testausmenetelmät palojen sammuttamiseen tarkoitetuissa kiinteissä laitteistoissa käytettäville, muotonsa säilyttäville letkuille. Standardin mukaiset letkut on tarkoitettu kohteisiin, joissa käyttökertojen väli voi olla pitkä kuten rakennuksissa tai rakennustyömailla.

Standardissa kiinteällä laitteistolla tarkoitetaan rakennukseen asennettua käsikäyttöistä yksikköä, jonka avulla asukkaat voivat hallita ja sammuttaa pieniä tulipaloja. Laitteisto koostuu seiniin tai kaappeihin kiinnitetyistä kiinteistä yksiköistä, jotka on liitetty pysyvästi vesilähteeseen. Kiinteät yksiköt koostuvat liittimestä, venttiilistä sekä kelalla olevasta muotonsa säilyttävästä letkusta ja sen kannattimesta ja suuttimesta. Kiinteä laitteisto on määritelty standardissa SFS- EN 671-1.

SFS-EN 1947:2014 Paloletkut. Pumppuihin ja ajoneuvoihin tarkoitetut muotonsa säilyttävät paineletkut
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.08.2014, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 1947:2014 esitetään vaatimukset ja testausmenetelmät palojen sammuttamiseen tarkoitetuissa sammutusajoneuvoissa ja perävaunupumpuissa käytettäville, muotonsa säilyttäville letkuille. Vaatimusten mukaiset letkut on tarkoitettu käytettäviksi paloletkujen liittimissä, jotka täyttävät olennaiset liittimiä koskevat kansalliset standardit. Lisäksi standardissa esitetään letkuliitoksia koskevat vaatimukset, kun kyseessä on letkun valmistajan kiinnittämät liitokset.

Muotonsa säilyttäviä paineletkuja käytetään palontorjuntaan. Niihin sisältyvät myös letkut, joita käytetään manuaalisesti tulen hallintaan ja sammuttamiseen. Letkuun kiinnitetään liittimet, jolloin syntyy letkuliitos, joka asennetaan sammutusajoneuvoon letkukeloihin.

Sekä standardissa SFS-EN 694:2014 että SFS-eN 1947:2014 kuvataan muun muassa

  • paloletkujen luokittelu
  • mitat, toleranssit ja enimmäispaino.
  • valmista letkua koskevat toiminnalliset vaatimukset
  • testauksen suoritusväli
  • merkinnät.

Lisätiedot standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi