Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Parkour: turvallisuusvaatimukset parkourvälineille

Turvallisuutta parkouriin standardin avulla

Parkourissa harrastajat kehittävät itseään sekä löytävät ja ylittävät omat rajansa. Siihen liittyy riskejä, joita voidaan pienentää noudattamalla välineiden valmistamisessa ja alueiden suunnittelussa sekä parkouraajien ohjaamisessa uuden standardin vaatimuksia. Vaatimuksilla suojataan parkouraajia vaaroilta, joita he eivät välttämättä pysty ennakoimaan.

Standardissa SFS-EN 16899:2016 määritellään vaatimukset parkourvälineille, joita käyttävät pääasiassa vähintään 8-vuotiaat käyttäjät. Se kattaa parkourin edellyttämien perustekniikoiden ja -liikkeiden harjoittamiseen ja kehittämiseen tarkoitettujen välineiden suunnittelun.

Standardissa määritellään myös vaatimukset, jotka koskevat välineiden asennusta ja huoltoa sekä parkouraluetta, välineiden korkeutta, liikkeen jatkuvuutta, välineiden sijoittelua ja erottelua muista alueista, kuten leikkikentistä ja pelikentistä (peliareenat). Parkouralueet voivat muodostua ryhmästä yksittäisiä välineitä, jotka sallivat harrastajan vapaan etenemisen.

Tämä standardi ei määrittele jokaista mahdollista parkouriin tarkoitetun välineen ja alueen muotoa ja rakennetta. Parkour on uusi ja yhä kehittyvä laji, ja tässä standardissa ei määritellä vaatimuksia, jotka jollain tavoin huonontaisivat parkouralueen käytettävyyttä.

Tuoteturvallisuussäännösten mukaan tuotteiden voidaan olettaa olevan turvallisia, jos ne täyttävät standardien vaatimukset. Parkouralueiden ylläpitäjien, välinevalmistajien ja alueiden suunnittelijoiden on kuitenkin tarkkailtava alueiden käyttöä ja tehtävä tarvittavat muutokset välineisiin, jotta varmistetaan liikuntaympäristön turvallisuus.

Lisätietoja standardisoinnista

Yleinen Teollisuusliitto
Standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi
Puh. 050 5700 766
etunimi.sukunimi@ytl.fi