Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Patterit ja konvektorit CE-merkintä

Rakennustuoteasetuksen vaatimukset lämpöpattereille ja konvektoreille

Lämpöpattereiden ja konvektorien CE-merkintään johtavat vaatimukset kuvataan uudistetussa standardissa SFS-EN 442-1. Standardi on julkaisut EU:n virallisessa lehdessä, joten sen vaatimukset täyttävät EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimukset.

SFS-EN 442-1 Radiaattorit ja konvektorit. Osa 1: Tekninen erittely ja vaatimukset
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: suomi/englanti

Standardissa määritellään rakennusten lämmitysjärjestelmiin asennettavien radiaattorien ja konvektorien tekniset eritelmät ja vaatimukset, mukaan lukien suorituskyvyn arviointi ja sen pysyvyyden varmentaminen. Standardi koskee lämpöpattereita ja konvektoreita, jotka asennetaan rakennukseen pysyvästi ja joihin syötetään ulkoisesta energialähteestä alle 120 °C lämpöistä vettä tai höyryä. Standardissa määritellään myös muut yleiset tiedot, jotka valmistajan on toimitettava tuotteen mukana tuotteiden oikean käytön varmistamiseksi.

Standardi on uudistettu EU:n säädöksen n:o 305/2011 mukaisesti. Siihen on lisätty putkiradiaattorit, ripaputkikonvektorit ja jalkalistakonvektorit sekä alhaisen lämpötilan vakiolämpötehon ilmoittaminen kun ΔT on 30 K.

Standardissa kuvataan

  • materiaali- ja tuoteominaisuudet
  • testaus- ja arviointimenetelmät
  • suorituskyvyn pysyvyyden arviointi ja varmentaminen: tyyppitestaus ja tehtaan sisäinen laadunvalvonta
  • ohje- ja turvallisuustiedot
  • tuotteen tunnistetiedot.

Radiaattoreita ja konvektoreita koskevat testimenetelmät ja luokat kuvataan standardissa:

SFS-EN 442-2:en Radiators and convectors. Part 2: Test methods and rating
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: englanti

Lisätietoja

METSTA ry
Kimmo Konkarikoski
puh. 09 19231 (vaihde)
sähköposti etunimi.sukunimi@metsta.fi

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Useimmissa rakennustuotteissa tulee olla CE-merkintä. Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennustuotteen CE-merkinnällä voidaan osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa. CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu tuotestandardi.

Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot ja luokat tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin, jos sellainen on tuoteryhmälle laadittu, avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota.

Tietoa CE-merkintään kulloinkin voimassa olevista hEN:eistä löydät osoitteessa henhelpdesk.fi

Harmonisoidut tuotestandardit yhtenä kokonaisuutena

Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi SFS Kauppaan. Myös kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7000 -sarja) löydät yhdestä ryhmästä SFS Kaupassa.