Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Pienjännitekaaplit: käyttöohjeet

Uudet standardit auttavat valitsemaan ja käyttämään pienjännitekaapeleita turvallisesti

Uusi standardisarja SFS-EN 50565 auttaa laitevalmistajia, asentajia ja suunnittelijoita ymmärtämään pienjännitekaapeleiden ominaisuuksia ja turvaamaan kaapeleiden käytön rakennuksissa ja laitteissa. Standardeja noudattamalla saavutetaan kaapelin odotettu elinikä eli turvataan sen suorituskykyominaisuudet.

Harmonisoituja kaapeleita koskevat asiakirjat HD 21 ja HD 22 on korvattu eurooppalaisella standardisarjalla, joka on julkaistu tunnuksella SFS-EN 50525. Standardisarjaan kuuluu noin 20 osaa, joissa määritellään mitoitusjännitteiltään 450/750 V (U0/U) olevien harmonisoitujen kaapelityyppien yksityiskohtaiset ominaisuudet. Harmonisoidut kaapelit ovat pääasiassa eristettyjä johtimia ja siirrettäviä kaapeleita. Näiden kaapelityyppien käyttöä ja soveltamista koskevia ohjeita annetaan nyt suomenkielisinä julkaistuissa standardeissa:

Standardit antavat ohjeita erilaisiin olosuhteisiin soveltuvien pienjännitekaapeleiden valintaan ja käyttöön ja ne määrittelevät tarvittavat rajoitukset, jotta kaapeleita voidaan käyttää turvallisesti rakennuksissa ja laitteissa. Kun kaapeleita käytetään standardeissa määritellyissä olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa, turvataan niiden suorituskykyominaisuuksien säilyminen kaapelin koko käyttöiän ajan.

Standardin osassa 1 annetaan kaapelien asentamista ja valintaa koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset sekä kiinteästi asennettaville että taipuisille kaapeleille. Siinä määritellään kaapelien turvalliseen käyttöön vaikuttavat tekijät, kaapelien tarkastamista koskevat seikat sekä annetaan kaapeleiden pakkaamista, varastointia, käsittelyä ja kuljetusta koskevat ohjeet.

Osa 2 on erinomainen koostejulkaisu, jossa esitetään jokaisesta standardin SFS-EN 50525 mukaisesta kaapelityypistä kaksi taulukkoa, joista ensimmäisessä annetaan harmonisoitu kaapelitunnus, kaapelia koskevat rakenteelliset ominaisuudet, asennusta koskevat suositukset (kiinteän asennuksen kaapeleille) tai käyttötarkoitusta koskevat olosuhteet tai rajoitukset (taipuisille kaapeleille) sekä suositeltavat lämpötilarajat. Toisessa taulukossa esitetään suositeltava käyttötarkoitus sekä rajoituksia ja soveltuvuutta koskevat huomautukset.

Tiedot annetaan raja-arvoina ja kaapelityyppien käyttömahdollisuuksia sekä soveltuvuutta havainnollistetaan esimerkein.

Standardisarjan SFS-EN 50525 standardit kattavat pienjännitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset. Standardit ovat hyödyllisiä mm. laitevalmistajille, asentajille sekä suunnittelijoille ja ne soveltuvat mainiosti myös opetusmateriaaliksi.

Standardeissa SFS-EN 50565-1 ja -2 esitettyjä harmonisoituja kaapelitunnuksia ja niiden määräytymistä selitetään standardissa SFS 4680, joka sisältää eurooppalaisen harmonisoitujen kaapelien merkintäjärjestelmän lisäksi yli 1 kV -energiakaapeleille sovellettavan suomalaisen merkintäjärjestelmän. Standardin avulla pystytään selvittämään kaapelimerkinnän perusteella kaapelin rakenne, johdintyypit, johdinten lukumäärät nimellispoikkipintoineen sekä kaapelin mitoitusjännitetaso. Myös tämä standardi on oiva työkalu laitevalmistajille, asentajille, suunnittelijoille sekä hankinnoista vastaaville.

SFS 4680 Energiakaapelit. Voima- ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät
48,90 € (alv 0%), 60,64 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.12.2014, kieli: suomi

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Juha Vesa
Kehityspäällikkö
Puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi