Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Projektijohtamiseen standardi ohjelmanhallinnasta

Projektijohtamiseen uusi standardi ohjelmanhallinnasta

Suunnitelmallinen projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta tukee projektijohtamista ja organisaation strategiaa. Uudessa standardissa kuvataan ohjelmanhallinnan periaatteet.

Uusi standardi täydentää projektijohtamisen standardien sarjaa, johon kuuluvat projektinhallinnan, ohjelmanhallinnan ja salkunhallinnan standardit. Kansainväliset standardit auttavat käyttämään vakioituja toimintamalleja yli maa- ja organisaatiorajojen.

SFS-ISO 21503:2017 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita ohjelmanhallinnasta
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.09.2017, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-ISO 21503:2017 esitetään kuvaukset olennaisista käsitteistä, edellytyksistä ja käytännöistä, jotka muodostavat ohjelmanhallinnan hyvät käytännöt.

SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 08.10.2012, kieli: suomi/englanti

SFS-ISO 21500 parantaa yhteisymmärrystä projektinhallinnan käsitteistä ja prosesseista. Näin se helpottaa viestintää ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä. Standardissa kuvataan projektinhallinnan käsitteet, projektien suoritusympäristö sekä projektinhallinnan prosessit.

SFS-ISO 21504 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita salkunhallinnasta
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.09.2015, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-ISO 21504 antaa ohjeita projekti- ja ohjelmasalkkujen hallintaan. Siinä kuvatut periaatteet auttavat salkunhallinnan suunnittelussa, toteutuksessa ja parantamisessa sekä organisaation strategian toteuttamisessa.

Kaikille organisaatioille ja eri tehtävissä toimiville

Projektinhallinnan standardit on tarkoitettu erityyppisille organisaatioille toimialasta sekä projektien koosta, tyypistä ja ajallisesta kestosta riippumatta. Näiden standardien käytöstä on hyötyä organisaation johdolle ja projektien, ohjelmien ja salkkujen valinnasta, valtuuttamisesta ja hallinnosta sekä toteutuksesta ja hallinnasta vastaaville sekä projekti- ja ohjelmapäälliköille.

Kansainvälinen standardi suomeksi

Kaikkiin julkaisuihin sisältyy alkuperäinen englanninkielinen ISO-standardi ja sen suomenkielinen käännös.

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Sari Sahlberg
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi