Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Projektinhallinnan sanasto

Projektinhallinnan termit haltuun standardin avulla

Nyt on julkaistu suomeksi projektinhallinnan kansainvälinen termistö. Se täydentää jo aiemmin julkaistua projektijohtamisen standardien sarjaa.

ISO/TR 21506:2019:fi Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Sanasto
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.03.2019, kieli: suomi/englanti

Julkaisussa ISO/TR 21506 määritellään 90 termiä, joita käytetään projektin-, ohjelman- ja salkunhallinnassa. Yhteinen termistö on tärkeää omassa organisaatiossa, kun halutaan yhteinen toimintamalli. Yhteinen termistö helpottaa viestintää myös oman organisaation ulkopuolisten kanssa. Standardin mukaisella sanastolla vältetään väärinymmärryksiä ja kaikki tietävät, mitä tietty termi juuri tässä yhteydessä tarkoittaa.

Uusi sanasto esiteltiin toukokuussa 2019. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin SFS:n kotisivuilla www.sfs.fi.

Suunnitelmallinen projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta tukee projektijohtamista ja organisaation strategiaa. Kansainväliset standardit auttavat käyttämään yhteisiä termejä ja vakioituja toimintamalleja omassa organisaatiossa sekä yli maa- ja organisaatiorajojen.

Nyt suomeksi julkaistu uusi projektinhallinnan kansainvälinen termistö täydentää jo aiemmin julkaistua projektijohtamisen standardien sarjaa, johon kuuluu kolme muuta osaa:

SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 08.10.2012, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 21503:2017 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita ohjelmanhallinnasta
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.09.2017, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 21504 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita salkunhallinnasta
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.09.2015, kieli: suomi/englanti

SFS-ISO 21500 parantaa yhteisymmärrystä projektinhallinnan käsitteistä ja prosesseista. Näin se helpottaa viestintää ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä. Standardissa kuvataan projektinhallinnan käsitteet, projektien suoritusympäristö sekä projektinhallinnan prosessit.

Standardissa SFS-ISO 21503 esitetään kuvaukset olennaisista käsitteistä, edellytyksistä ja käytännöistä, jotka muodostavat ohjelmanhallinnan hyvät käytännöt.

SFS-ISO 21504 antaa ohjeita projekti- ja ohjelmasalkkujen hallintaan. Siinä kuvatut periaatteet auttavat salkunhallinnan suunnittelussa, toteutuksessa ja parantamisessa sekä organisaation strategian toteuttamisessa.

Kansainvälinen standardi suomeksi
Kaikkiin projektinhallinnan julkaisuihin sisältyy alkuperäinen englanninkielinen ISO-standardi ja sen suomenkielinen käännös.

Kaikille organisaatioille ja eri tehtävissä toimiville

Projektinhallinnan standardit on tarkoitettu erityyppisille organisaatioille toimialasta sekä projektien koosta, tyypistä ja ajallisesta kestosta riippumatta. Näiden standardien käytöstä on hyötyä organisaation johdolle ja projektien, ohjelmien ja salkkujen valinnasta, valtuuttamisesta ja hallinnosta sekä toteutuksesta ja hallinnasta vastaaville sekä projekti- ja ohjelmapäälliköille.

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Janne Kalli
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi