Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Puhdastilojen standardit

Puhdastilat standardien mukaisiksi

Standardien hyödyntäminen puhdastilojen suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa varmistaa, että tila täyttää sille asetetut vaatimukset. Standardisarjassa SFS-EN ISO 14644 käsitellään monipuolisesti puhdastilojen suunnittelua, valvontaa ja testausta sekä ilman ja pintojen puhtautta, luokitusta ja valvontaa.

Puhdastilojen ja puhtaiden alueiden avulla saavutetaan ilman ja pintojen hiukkaskontaminaation valvottu taso, joka mahdollistaa kontaminaatiolle herkkien toimintojen käytön. Puhdastilastandardien käyttö tuo merkittäviä etuja terveydenhuoltoon sekä teollisuudelle, jonka tuotannossa halutaan pitää prosessiin kuulumattomat epäpuhtaudet poissa. Tällaisia aloja ovat muun muassa avaruusteknologia, mikroelektroniikka, lääketeollisuus, lääkinnälliset laitteet ja elintarvikkeet.

Sarjan SFS-EN ISO 14644 standardeista on suomennettu osat 1, 2, 4 ja 5 sekä tuoreimpana osa 14.

SFS-EN ISO 14644-4 Puhdastilat ja puhtaat alueet. Osa 4: Suunnittelu, rakentaminen ja käynnistys
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 12.11.2001, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 14644-5 Puhdastilat ja puhtaat alueet. Osa 5: Käyttö
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 07.03.2005, kieli: suomi/englanti

Standardisarjan SFS-EN ISO 14644 osassa 1 määritellään ilman hiukkaspitoisuuden perusteella tehtävä puhdastilojen ja puhtaiden vyöhykkeiden sekä eristettyjen kaappien ja tilojen puhtausluokitus. Standardin muissa osissa käytetään tätä luokitusta.

Osassa 2 määritellään vaatimukset seurantasuunnitelmalle, jonka mukaisesti seurataan puhdastilan tai puhtaan vyöhykkeen kykyä säilyttää hiukkaspitoisuuden perusteella määritelty puhtausluokka.

Sarjan osa 4 on tarkoitettu puhdastilojen ostajille, toimittajille ja suunnittelijoille, ja siinä esitetään tarkistuslista suorituskykyyn vaikuttavista tärkeistä parametreista. Standardissa annetaan puhdastilan rakentamista koskevia ohjeita sisältäen käynnistyksen ja pätevöinnin vaatimukset. Standardia uusitaan parhaillaan.

Osa 5 esittää puhdastilan käytön yleiset vaatimukset. Standardi on tarkoitettu niille, jotka aikovat käyttää puhdastilaa. Standardissa esitetään vaatimukset käyttötapoja, vaatetusta, henkilöstön koulutusta, laitteiden ja materiaalien valintaa ja käyttöä sekä puhdastilojen puhdistusta koskevat vaatimukset.

Osassa 14 määritellään menetelmä, jonka avulla arvioidaan laitteiden, esimerkiksi koneiden, mittareiden, prosessilaitteiden, komponenttien ja työkalujen, soveltuvuutta käytettäväksi puhdastiloissa ja puhtailla alueilla, joiden puhtausluokitus määritellään standardissa SFS-EN ISO 14644 1:2015.

Muut puhdastilojen standardit

Puhdastilastandardien sarjaan kuuluvat myös alla luetellut osat.

Lisätietoja standardisoinnista

Yleinen Teollisuusliitto YTL
Standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi
Puh. 050 5700 766
etunimi.sukunimi@ytl.fi