Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Räjähdysvaaralliset tilat: sähköasennukset, kunnossapitooja tarkastus

Räjähdysvaaralliset tilat: standardit päivitetty

Räjähdysvaarallisten tilat ovat erittäin vaativia sähköasennusten käyttökohteita. Asennusten oikean suunnittelun, asentamisen ja laitevalinnan lisäksi asennusten tarkastamien ja jatkuva kunnossapito ovat tärkeitä turvallisuuden säilyttämiseksi. Räjähdysvaarallisten tilojen asennukseen, tarkastukseen ja kunnossapitoon liittyvät standardit on uudistettu.

SFS-EN 60079-17 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.06.2008, kieli: suomi/englanti

Standardisarjan SFS-EN 60079 osa 14 antaa erityisvaatimukset räjähdysvaarallisen tilan sähköasennusten suunnittelulle, laitevalinnoille ja asennuksille. Se sisältää nyt myös käyttöönottotarkastuksia koskevat vaatimukset sekä tietoja saattolämmityksistä. Standardin uuden painoksen mukaan toimittuna täytetään viranomaismääräysten vaatimukset.

Osa 17 esittää käyttöönottotarkastuksen ja käytön aikaisen säännöllisen kunnossapitotarkastuksen ja ammattitaitoisen henkilökunnan suorittaman jatkuvan valvonnan vaatimukset. Se sisältää uudet tarkastustaulukot valaisimille, lämmitysjärjestelmille ja moottoreille täydennyksenä yleisille suojausrakenteita koskeville taulukoille. Standardissa on myös ohjeet vanhojen vaatimusten mukaisten laitteiden käyttötarkoitukseen sopivuuden arvioinnille.

SFS-EN 60079 -standardisarja perustana räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuudelle

Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokittelua, sähkölaitteiden rakennetta ja niiden asentamista, tarkastamista, kunnossapitoa ja korjausta käsitellään standardisarjassa SFS-EN 60079. Standardisarja perustuu vastaaviin IEC-standardeihin ja on sen takia käytössä kaikkialla maailmassa. Euroopassa standardeja käytetään osoittamaan ATEX-direktiivin vaatimusten täyttyminen.

Lisätiedot standardisoinnista

SESKO ry
Tekninen johtaja Tapani Nurmi
Puh. 09 696 3961
etunimi.sukunimi@sesko.fi