Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Sähköalan standardit SFS:stä

Kaikki sähköalan standardit SFS:stä

Nyt voit hankkia kaikki sähköalan julkaisut SFS:stä. Ne voi tilata tai ladata omalle koneelle SFS Kaupasta. Tarvitsemanne standardit on mahdollista liittää myös online-palveluun.

Kaikki sähköalan julkaisut ovat nyt saatavana SFS:stä:

  • kansalliset SFS-standardit
  • suomen- ja englanninkieliset SFS-EN-standardit
  • kansainväliset IEC-standardit
  • muut CENELECin* ja IEC:n* laatimat julkaisut kuten tekniset raportit (TR), tekniset spesifikaatiot (TS) ja eurooppalaiset HD-asiakirjat
  • SFS-käsikirjat sekä muut vastaavat julkaisut.

Kaikki sähköalan julkaisut löytyvät SFS Kaupasta. Standardit ja muut vastaavat julkaisut voit ladata saman tien omalle koneellesi. Verkkokaupassa voit myös tilata julkaisuja. Toimitamme ne joko pdf-tiedostona tai painettuna.

Sähköalan standardit on nyt mahdollista ottaa käyttöön myös SFS Online -palvelun kautta. Palvelussa valitsemanne standardikokoelma on aina ajan tasalla ja käytettävissänne Internetissä. Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää (sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353).

*CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization
*IEC = International Electrotechnical Commission

Asiantuntija-apua SESKOsta

SESKOn asiantuntijat auttavat edelleen standardien sisältöön liittyvissä kysymyksissä (asiakaspalvelu@sesko.fi).


Eurooppalaiset sähköalan standardit

Sähköalan eurooppalaisista EN-standardeista pääosa (75 %) perustuu IEC-standardeihin. EN-standardit on vahvistettava SFS-EN-standardeiksi niiden sisältöä muuttamatta. Tällöin standardin tunnuksena on SFS-EN 6xxxx tai 55xxx. Huomaathan, että standardin tunnuksen numero-osuus on sama olipa kysymyksessä SFS-EN, EN- tai IEC-standardi.

Nämä julkaisut sisältävät

  • SFS-kansilehden
  • CENELECin osuuden, joka saattaa sisältää eurooppalaisia muutoksia, vaikka usein se on pelkkä voimaansaattamisilmoitus
  • IEC-standardin tekstin, jossa kuvataan standardin varsinainen tekninen sisältö.

Jos standardin tunnus on muotoa SFS-EN 50xxx, se on valmisteltu kokonaan CENELECissä. SFS-EN 50xxx –standardit sisältävät

  • SFS-kansilehden
  • CENELECin valmisteleman tekstin, jossa kuvataan standardin varsinainen sisältö.

CENELEC julkaisee lisäksi harmonisointiasiakirjoja (HD Harmonization Document) sekä teknisiä spesifikaatioita ja raportteja, joita ei vahvisteta automaattisesti SFS-standardeiksi.

Pelkästään englanninkelisinä saatavien standardien otsikko on englanniksi ja lisäksi standardin tunnuksen jäljessä on merkintä ":en".

SFS-EN-standardeihin liittyvät muutososat julkaistaan erillisinä ja numeroidaan esikuvajulkaisujen mukaisesti.

Kansainväliset IEC-standardit

IEC-standardit ovat englanninkielisiä tai ne on julkaistu englanniksi ja ranskaksi.

IEC-standardeissa perussääntönä on, että standardilla voi olla enintään kaksi amendmentia eli A1 ja A2. IEC-standardin painosnumero kertoo siihen sisältyvien amendmenttien määrän, esim. IEC 60335-1 Ed. 5.1 sisältää muutososan A1 ja IEC 60335-2-6 Ed. 6.2 sisältää muutososat A1 ja A2.

IEC- vai eurooppalainen standardi?

Sähköalan standardien tekninen sisältö valmistellaan yleensä IEC:ssä ja se otetaan käyttöön Eurooopassa sellaisenaan tai esimerkiksi eurooppalaisesta lainsäädännöstä johtuen muutettuna. Varsinkin turvallisuusstandardeissa maailmanlaajuisten standardien vaatimukset on täydennettävä vastaamaan eurooppalaisen lainsäädännön vaatimuksia ennen kuin ne voidaan vahvistaa EN-standardeiksi ja edelleen SFS-EN-standardeiksi.

EU:n virallisessa lehdessä (OJ) viitataan eurooppalaisiin EN-standardeihin, mikä merkitsee, että SFS-EN-standardin mukaisen tuotteen katsotaan täyttävän direktiivin olennaiset vaatimukset.

IEC-standardia puolestaan tarvitaan maailmanlaajuisilla markkinoilla.