Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Sähköromun kierrätys

Eurooppalaiset vaatimukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräykselle

Nyt on julkaistu vaatimukset, jotka auttavat kehittämään ja toteuttamaan säädösten mukaista sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, käsittelyä, lajittelua, varastointia ja kuljetusta. Vaatimukset kuvataan eurooppalaisessa spesifikaatiossa, josta on hyötyä kaikille keräys- ja logistiikkaprosesseja suorittaville operaattoreille.

Julkaisussa CLC/TS 50625-4:2017 kuvataan hallintoa ja organisaatiota koskevat vaatimukset, tekniset vaatimukset sekä tarvittavat asiakirjat. Se koskee sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, käsittelyä, lajittelua, varastointia, kuljetusvalmistelua ja kuljetusta ennen romun saapumista prosessointilaitokseen tai uudelleenkäyttöönvalmistelulaitokseen.

Julkaisussa esitettävät vaatimukset auttavat organisaatioita

  • saamaan aikaan tehokas keräys, käsittely, lajittelu, kuljetusvalmistelu ja poiskuljetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle saastumisen ehkäisemiseksi ja päästöjen minimoimiseksi
  • ehkäisemään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun epäasianmukainen loppukäsittely
  • varmistumaan ympäristön ja ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojaamisesta
  • tarjoamaan optimaaliset olosuhteet lisääntyviile uudelleenkäyttöönvalmistelutoimenpiteille tuotteiden hyödyllisen eliniän kasvattamiseksi
  • ehkäisemään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun toimittaminen operaattoreille, joiden toiminta ei täytä eurooppalaisen standardisarjan SFS-EN 50625 tai SFS-EN 50574-1 vaatimuksia
  • luomaan tasaisen pelikentän kaikille sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys- ja logistiikkaprosesseja suorittaville operaattoreille.

Spesifikaatio CLC/TS 50625-4:2017 on osa standardijoukkoa, joka kattaa sähkö- ja elektroniikkaromun prosessoinnin sekä sen uudelleenkäytön valmistelun

Kannattaa tutustua myös standardiin SFS-EN 50581 Tekniset asiakirjat, joita tarvitaan sähkö- ja elektroniikkatuotteiden arviointiin koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittamista. Standardi määrittelee ne tekniset asiakirjat, jotka valmistajan tulee laatia tai koota vakuuttaakseen tuotteensa olevan siihen sovellettavien ainerajoitusten mukainen.

Lisätietoa standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Jukka Alve
puh. +358 9 696 391
etunimi.sukunimi@sesko.fi