Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN 1004 vaatimusstandardi siirrettäville telineille

Vaatimukset siirrettäville telineille nyt suomeksi

Esivalmistettuja siirrettäviä telineitä koskeva eurooppalainen standardi SFS-EN 1004 antaa ohjeita päämittojen ja seisontavakavuutta parantavien menetelmien valintaan, esittää turvallisuus- ja käyttövaatimukset sekä antaa tietoja valmiista telineistä. Nyt standardi on saatavana suomeksi.

Standardi SFS-EN 1004 koskee esivalmistetuista rakenneosista koottuja kulkuun ja työskentelyyn tarkoitettuja siirrettäviä telineitä, joiden korkeus sisätiloissa on 2,5 m – 12,0 m tai ulkotiloissa 2,5 m – 8,0 m.

Standardissa kuvataan telineiden

  • luokitus: kuormitusluokat ja kulkuteiden luokat
  • merkintä
  • materiaalit
  • yleiset vaatimukset: mitat, tasojen aukot, sivusuojaus, kääntyvät pyörät, kulku telineen tasoille, seisontavakavuus, liitokset, tasojen komponentit, kokoaminen ja purkaminen
  • rakennesuunnittelua koskevat vaatimukset: kokonaiseen rakenteeseen ja sen osiin vaikuttavat kuormat, rakenteen osiin kohdistuva rasitus, taipumat
  • käyttöohjeet ja merkinnät
  • rakennesuunnittelu: rakenneanalyysi, todentaminen, seisontavakavuus
  • testit ja arviointi.

Suunnitteluun, hankintaan, asentamiseen, testaukseen, käyttöön

Jos vastaat siirrettävien telineiden suunnittelusta, valmistamisesta, hankinnasta, asentamisesta, testaamisesta, käytöstä tai huollosta, standardista SFS-EN 1004 on sinulle hyötyä.

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Olemme näissä kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu

LinkedIn

SlideShare: esittelykalvoja

Issuu: näköislehdet ja esitteet

Facebook