Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN 1186 Elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevat materiaalit ja tarvikkeet. Muovit.

Testimenetelmät kokonaismigraation määrittämiseksi elintarvikemuoveista

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevien muovisten materiaalien ja tarvikkeiden testimenetelmiä kuvaa standardisarja SFS-EN 1186. Sarjan standardeissa annetaan ohjeita testiolosuhteiden ja testimenetelmien valitsemisen sekä käyttämiseen, kun määritetään kokonaismigraatio elintarvikesimulantteihin ja koeaineisiin elintarvikemuoveista.

Standardisarjan SFS-EN 1186 osa 1 auttaa valitsemaan sopivimmat testiolosuhteet ja sopivin testityyppi ja -menetelmä kulloinkin kyseessä olevan muovitarvikkeen käyttötarkoituksen mukaan. Se tulisi lukea kokonaan ennen kuin testausohjelmasta päätetään.

Useimmille muovitarvikkeille soveltuvat standardisarjan osien 2-9 mukaiset menetelmät sen mukaan, missä muodossa tarvike testataan. Nämä kaikki standardit on nyt julkaistu suomeksi.

Standardin SFS-EN 1186 osat 10 – 15 on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä osissa 2 – 9 esitettyjen menetelmien kanssa, kun kyseessä ovat hankalammat näytteet ja muut lämpötilat. Osat 10 - 15 on julkaistu ainoastaan englanniksi.


Lisätiedot

Yleinen Teollisuusliitto YTL
Suvi Pasanen
Puh. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Olemme näissä kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu
LinkedIn
SlideShare: esittelykalvoja
Issuu: näköislehdet ja esitteet
Facebook