Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN 12845 + AC Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto

Vaatimukset sprinklereille uudistettu

Rakennuksissa ja teollisuuskohteissa käytettävien kiinteiden sprinklerilaitteistojen vaatimukset ja suositukset kuvaava standardi SFS-EN 12845 on uudistettu.

Standardissa SFS-EN 12845 määritellään vaatimukset ja suositukset rakennuksissa ja teollisuuskohteissa käytettävien kiinteiden sprinklerilaitteistojen suunnittelua, asentamista ja kunnossapitoa varten. Vaatimuksia ja suosituksia voidaan myös soveltaa kaikkiin sprinklerilaitteistojen lisäyksiin, laajennuksiin, korjauksiin ja muihin muutostoimenpiteisiin.

Standardi SFS-EN 12845 + AC sisältää vähimmäisvaatimukset

  • kohteiden sprinkleriluokitukselle ja vesilähteille
  • käytettäville komponenteille
  • laitteistojen asentamiselle
  • testaukselle, ylläpidolle ja laajennustoimenpiteille
  • akennusteknisille yksityiskohdille.

Standardi kattaa sprinklerilaitteistoille tarkoitetut vesilähteet. Siinä esitettyjä vaatimuksia voidaan käyttää ohjeistuksena muiden kiinteiden palonsammutuslaitteistojen osalta.

Jos vastaat sprinklerilaitteistojen hankinnasta, suunnittelusta, asentamisesta, testaamisesta, tarkastamisesta, hyväksymisestä, käytöstä tai huollosta, sprinkleristandardista SFS-EN 12845 + AC on sinulle hyötyä.

Sprinkleri – osa paloturvallisuutta

Sprinklerilaitteisto on tarkoitettu koko rakennuksen suojaamiseen. Sprinklerisuojaus ei tee muita sammutustoimenpiteitä tarpeettomiksi. Siksi on tärkeää suunnitella kohteen paloturvallisuus kokonaisuutena. Tällöin on otettava huomioon rakenteiden palonkestävyys, poistumistiet, paloilmoitinjärjestelmät, lisäsuojausta edellyttävät erityiset vaarakohteet, letkukelojen ja palopostien sekä käsisammuttimien yms. hankkiminen, turvalliset työmenetelmät ja tavaroiden käsittelytavat, työnjohdon valvonta sekä hyvä siisteys ja kunnossapito – kaikki nämä edellyttävät toimenpiteitä ja huolenpitoa. Näihin asioihin liittyvät standardit löydät SFS Kaupasta.


Harmonisoidut tuotestandardit ja kansalliset soveltamisstandardit

Sprinkleristandardi SFS-EN 12845 + AC kattaa ne sprinklerimallit, jotka on määritelty eurooppalaisessa yhdenmukaistetussa tuotestandardissa SFS-EN 12259-1 + A1:en.


Tuotestandardia puolestaan täydentää kansallinen soveltamisstandardi SFS 7023.

Muistathan myös muut savunhallintajärjestelmiä koskevat kansalliset soveltamisstandardit, jotka on juuri uusittu. Ne täydentävät eurooppalaisia yhdenmukaistettuja tuotestandardeja. Voit lukea niistä lisää esimerkiksi uutisesta SFS Kaupasta.


Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 149 9331
etunimi.sukunimi@sfs.fi

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Olemme näissä kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu
LinkedIn
SlideShare: esittelykalvoja
Issuu: näköislehdet ja esitteet
Facebook