Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN 13001 Nosturistandardit

Uusituilla nosturistandardeilla turvallisuutta

Standardin SFS-EN 13001 osat 1 - 3 tarjoavat hyvän tavan nostureiden mekaaniseen suunnitteluun ja teoreettiseen todentamiseen.Ne on uudistettu ja julkaistu nyt suomeksi.

Eurooppalaisten nosturistandardien avulla suunniteltu ja valittu nosturi täyttää EU:n konedirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Standardeista on hyötyä suunnittelijoille sekä nosturien käyttäjille ja vuokraajille. Niitä noudattamalla voidaan pienentää turvallisuusriskejä. Standardit on nyt käännetty suomeksi.

Standardin SFS-EN 13001 osat 1 - 3 tarjoavat hyvän tavan nostureiden mekaaniseen suunnitteluun ja teoreettiseen todentamiseen. Kokonaisuutena ne määrittelevät suunnittelua koskevat ehdot. Lisäksi ne esittävät vaatimukset nostureissa esiintyvien mekaanisten vaarojen välttämiseksi ja menetelmät vaatimusten todentamiseksi.

Näitä standardeja noudattamalla voidaan pienentää vaaroihin liittyviä riskejä tai poistaa ne. Tällaisia riskejä ovat

  • nosturin kaatuminen
  • osien myötääminen, murtuminen, väsyminen
  • nosturin tai sen osien nurjahdus ja lommahdus
  • materiaalin tai komponenttien lämpötilarajojen ylittyminen
  • muodonmuutoksen rajojen ylittyminen.
SFS-EN 13001-1 Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 1: Yleiset periaatteet ja vaatimukset
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.05.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 13001-2 Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 2: Kuormitukset
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.09.2014, kieli: suomi/englanti

Sähköteknisten, mekaanisten, hydraulisten ja pneumaattisten lait­teiden suunnittelua ja valintaa koskevat vaatimukset nostureille ja niihin liittyville nosto­apuvälineille kuvataan standardissa SFS-EN 13135. Standardi koskee sähkölaitteistoa verkkoliitäntäkohdasta (syötönerotuskytkin) lähtien. Se sisältää nosturin ulkopuolella olevat tehon- syöttö- ja ohjausjärjestelmät, esimerkiksi taipuisat kaapelit, laahaus­johdot ja -kiskot sekä langattomat ohjauslaitteet.

SFS-EN 13135 Nosturit. Turvallisuus. Suunnittelu. Laitteita koskevat vaatimukset
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.04.2013, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19 231
Sähköposti etunimi.sukunimi@metsta.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.