Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN 14509 Itsekantavat metalliohutlevypintaiset eristävät sandwich-elementit

Harmonisoitu tuotestandardi itsekantaville sandwich-elementteille suomeksi

Itsekantavien sandwich-elementtien CE-merkintään johtavat menetelmät ja vaatimukset kuvataan uudistetussa standardissa SFS-EN 14509. Nyt se on saatavana myös suomeksi.

SFS-EN 14509 on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, vaikka kaikilta osin (mm. terminologia ja CE-merkintä) se ei vielä ole EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen.

SFS-EN 14509 määrittelee vaatimukset tehdasvalmisteisille itsekantaville metalli- ohutlevypintaisille eristäville sandwich-elementeille, jotka on tarkoitettu kattoihin, ulkoseiniin sekä seiniin ja sisäkattoihin rakennuksen vaipan sisällä. Siinä kuvataan

  • sandwich-elementtien vaatimukset, ominaisuudet ja testimenetelmät
  • vaatimustenmukaisuuden arvioinnin sekä testi-, arviointi- ja näytteenottomenetelmät
  • luokittelu ja merkintä
  • merkintä ja pakkaaminen
  • materiaaliominaisuuksien testimenetelmät
  • sandwich-elementtien pitkäaikaiskestävyyden testimenetelmä
  • paloteknillisen toimivuuden testit
  • mittatoleranssit
  • suunnittelumenetelmät.

Standardi koskee eristäviä ydinkerrosmateriaaleja, joita ovat polyuretaani, paisutettu polystyreeni, suulakepuristettu polystyreeni, fenolivaahto, solulasi ja mineraalivilla.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Useimmissa rakennustuotteissa tulee olla CE-merkintä. Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennustuotteen CE-merkinnällä voidaan osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa. CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu tuotestandardi.

Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot ja luokat tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin, jos sellainen on tuoteryhmälle laadittu, avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota.

Tietoa CE-merkintään kulloinkin voimassa olevista hEN:eistä löydät hEN helpdeskistä. osoitteessa henhelpdesk.fi

Lisätietoja

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Juha Luhanka
Puh. 09 12991 (vaihde)
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi


Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisen median kanavissa: