Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN 62708 Prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa käytettävät dokumenttilajit

Selkeyttä sähkö- ja automaatioprojekteissa käytettäviin dokumentteihin

Uudessa standardissa SFS-EN 62708 määritellään prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa käytettävien dokumenttien nimet ja dokumenttikohtaisesti pakollinen sisältö.

SFS-EN 62708 Prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa käytettävät dokumenttilajit
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.06.2015, kieli: suomi/englanti

Standardin SFS-EN 62708 käyttö vähentää virheitä dokumenttien ymmärtämisessä ja laatimisessa, jolloin virheistä ja selvitystyöstä aiheutuvat kustannukset alenevat. Lisäksi standardi helpottaa dokumenttien käsittelyä.

Standardissa määritellään prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa käytettävät spesifiset dokumentit ja niiden perussisältö. Siinä määritellään dokumenttilajin nimi ja pakollinen sisältö. Standardi koskee dokumentteja, joita käytetään projektin eri vaiheissa luonnosvaiheesta mekaanisesti valmiiseen järjestelmään mukaan lukien projektinhallinnan ja laadunvalvonnan dokumentit. Siinä annetaan esimerkkejä dokumenteista, jotta niihin voidaan viitata ja niitä on helppo ymmärtää ja käyttää.

Standardi sisältää dokumenttien nimet suomeksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja kiinaksi. Se siis helpottaa kansainvälistä yhteistyötä, kun kaikki voivat käyttää yhteneväisiä dokumenttien nimiä.

Standardissa SFS-EN 61355-1 esitetään dokumenttilajin luokituskoodit ja joitakin malleja.

Dokumentit määrittelyjen perusta yhteistyöverkostossa

Taloudellisten syiden, tarvittavan erityisosaamisen, lupien, valtuutuksien tai kapasiteetin hyödyntämisen takia prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa työ on usein jaettu pienempiin osiin kumppanien kesken. He toteuttavat yhteistyönsä jokaisessa yksittäisessä projektissa eri tavalla. Tämä edellyttää, että työn ja vastuiden jako on määritelty hyvin. Dokumentit ovat näiden määrittelyjen perusta, koska ne syntyvät suunnittelutyön tuloksena.

Yhteinen näkemys

Jos on olemassa vain dokumentin nimi ilman muodon ja sisällön tarkempaa kuvausta, jokainen dokumenttiin liittyvä osapuoli todennäköisesti luo oman näkemyksensä sen sisällöstä. Sen vuoksi toimitettavien dokumenttien määrittely on jokaisessa projektissa merkittävä kysymys. Tiettyä dokumentin nimeä käytetään usein samankaltaisissa, mutta yksityiskohdiltaan erilaisissa dokumenteissa. Standardissa SFS-EN 62708 on otettu samanmerkityksisistä nimistä yleisimmin käytetty nimi dokumenttilajin nimeksi. Tarkoituksena on, ettei muita vaihtoehtoja enää käytettäisi.

Vähemmän virheitä, vähemmän kuluja

Tavoitteena on estää dokumenttien ymmärtämis- ja laatimisvirheitä, jotta vähennetään ylimääräisten oikaisutöiden ja selvennyksien aiheuttamia kuluja kumppanien kesken. Lisäksi standardi SFS-EN 62708 helpottaa dokumenttien käsittelyä, koska siihen on lainattu sisältöä tietokannasta IEC 61355.

Lisätietoja

SESKO ry
Arto Sirviö ja Jukka Alve
Puh. 09 696 391 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sesko.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Ajankohtaista sosiaalisessa mediassa

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Olemme näissä kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu
SlideShare: esittelykalvoja
Issuu: näköislehdet ja esitteet
Facebook