Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN 71-5:2015 Lelujen turvallisuus. Osa 5: Kemialliset lelut

Kemiallisten lelujen turvallisuus paranee standardin avulla

Vaatimuksia kemiallisille leluille on uudistettu. Ne kuvataan standardissa SFS-EN 71-5, joka huomioi direktiivin 2009/48/EY turvallisuusvaatimukset. Lelujen turvallisuudesta vastaavat valmistajat, maahantuojat ja kauppa. Standardien avulla parannetaan lelujen turvallisuutta. Sen vuoksi kannattaa varmistaa, että lelut ovat standardien mukaiset.

SFS-EN 71-5:2015 Lelujen turvallisuus. Osa 5: Kemialliset lelut (lelusarjat) kokeilusarjoja lukuun ottamatta
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.11.2015, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 71-5 määritellään kemiallisissa leluissa käytettäviä aineita ja materiaaleja koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät. Lisäksi esitetään merkintöjä, varoituksia, turvallisuusohjeita, sisällysluetteloa, käyttöohjeita ja ensiapuohjeita koskevat vaatimukset. Standardia ei sovelleta kokeilusarjoihin.

Näitä vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan kipsivalusarjoihin, uunissa kovetettavaa pehmitettyä PVC-muovailuvahaa sisältäviin muovailusarjoihin, polystyreeniraesarjoihin, upotesarjoihin sekä rakennussarjoihin sisältyviin tai niihin suositeltuihin liimoihin, maaleihin, lakkoihin, vernissoihin, ohentimiin ja puhdistusaineisiin (liuottimet).

Kannattaa tutusta myös julkaisuun CEN ISO/TR 8124-8. Se antaa ohjeita alimman iän määrittämiseen, jolloin lapsi voi alkaa leikkiä tietyntyyppisellä lelulla.


CEN ISO/TR 8124-8:en Safety of toys. Part 8: Age determination guidelines (ISO/TR 8124-8:2016)
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.02.2016, kieli: englanti

Direktiivi, laki ja lelustandardit

Lelustandardi SFS-EN 71 täydentää lelulakia (1154/2011). Standardi tarjoaa myös yhden tavan täyttää leludirektiivin 2009/48/EY olennaiset vaatimukset.

Lelustandardiin kuuluu yhteensä 14 osaa.

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Katri Valli
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi

SFS-EN 71-1 Lelujen turvallisuus. Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-2 + A1 Lelujen turvallisuus. Osa 2: Syttyvyys
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.04.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-3 + A1 Lelujen turvallisuus. Osa 3: Eräiden alkuaineiden siirtyminen
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-4 Lelujen turvallisuus. Osa 4: Kemian kokeilusarjat ja vastaavat tuotteet
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.06.2013, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-7 Lelujen turvallisuus. Osa 7: Sormivärit. Vaatimukset ja testausmenetelmät
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.05.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-8 Lelujen turvallisuus. Osa 8: Kotikäyttöön tarkoitetut aktiivilelut
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.11.2011, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-9 + A1 Lelujen turvallisuus. Osa 9: Orgaaniset kemialliset yhdisteet. Vaatimukset
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.01.2008, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-11:en Safety of toys. Part 11: Organic chemical compounds. Methods of analysis
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.04.2006, kieli: englanti
SFS-EN 71-12:en Safety of toys. Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 12.08.2013, kieli: englanti
SFS-EN 71-13 Lelujen turvallisuus. Osa 13: Hajulautapelit, kosmetiikan harrastepakkaukset ja makupelit
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.04.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-14 Lelujen turvallisuus. Osa 14: Kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: suomi/englanti