Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN ISO 11623:2015 Kaasupullot. Komposiittiset rakenteet. Määräaikaistarkastus ja -testaus

Kaasupullojen määräaikaistarkastus ja testaus - uudet vaatimukset

Kaasupullojen tarkastajat ja testaajat sekä viranomaiset tarvitsevat uusitun kaasupullojen tarkastusta koskevan standardin SFS-EN ISO 11623:2015 Kaasupullot. Komposiittiset rakenteet. Määräaikaistarkastus ja -testaus.

SFS-EN ISO 11623:2015 Kaasupullot. Komposiittiset rakenteet. Määräaikaistarkastus ja -testaus
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.12.2015, kieli: suomi/englanti

Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset kaasupullojen määräaikaistarkastukselle sekä -testaukselle. Päätavoite on, että kokeen lopputuloksen perusteella pullot voidaan palauttaa uudelleen käyttöön seuraavan tarkastusjakson ajaksi.

Edelliseen, vuoden 2002 painokseen verrattuna mm. määritelmät on päivitetty etenkin erilaisten komposiittisten pullojen osalta. Myös valokuvia on päivitetty vahinkoesimerkkien saamiseksi tarkemmiksi. Standardiin on lisätty uusi velvoittava liite B, jossa käsitellään läpikuultavia komposiittipulloja.

Lisätietoja

Kemesta ry
Jouni Valtanen
Puh. 09 172 841 (vaihde)
etunimi.sukunimi@kemesta.fi

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.