Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-ISO 16439 kirjastojen vaikuttavuuden arviointi

Kirjaston vaikuttavuuden arviointiin nyt kansainvälisiä menetelmiä

Miten kirjastonne vaikuttaa yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan? Työkaluja tähän antaa uusi standardi, jonka avulla kirjastojen vaikuttavuutta ja arvoa voidaan arvioida kansainvälisesti yhdenmukaisella tavalla.

Standardin SFS-ISO 16439:2016 ohjeista saatte tukea muun muassa strategiseen suunnitteluun ja sisäiseen laadunhallintaan. Lisäksi ne auttavat vahvistamaan kirjastonne merkitystä ja arvostusta.

SFS-ISO 16439:2016 Tieto ja dokumentointi. Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät ja toimenpiteet
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.07.2016, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-ISO 16439:2016 määrittelee kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävät termit. Tämä helpottaa ja selkeyttää keskustelua kirjastojen vaikuttavuudesta, koska standardisoitujen termien avulla kaikki keskusteluun osallistuvat ymmärtävät asiat samalla tavalla.

Standardi kuvaa kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnissa sovellettavat menetelmät

  • kirjastojen strategista suunnittelua ja sisäistä laadunhallintaa varten
  • helpottamaan kirjaston vaikuttavuuden vertailua pitkällä aikavälillä tai muiden samantyyppisten kirjastojen kanssa
  • vahvistamaan kirjastojen merkitystä ja arvostusta opetuksessa ja tutkimuksessa, koulutuksessa ja kulttuurissa, sosiaalisessa ja taloudellisessa elämässä
  • tukemaan poliittisia päätöksiä, jotka koskevat kirjastojen palvelutasoa ja strategisia päämääriä.

Sovellettavia menetelmiä ovat päätellyt näytöt, asiakkailta kerätyt näytöt, havainnoimalla kerätty aineisto, yhdistellyt menetelmät sekä määrällinen ja laadullinen data. Standardissa on esimerkkejä vaikuttavuustutkimuksista, suosituksia eri tarkoituksiin soveltuvista menetelmistä sekä kuvaus tapauksesta, jossa kirjaston vaikuttavuutta arvioidaan osana laajempaa kehysorganisaation arviointia.

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Kati Heiskanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Olemme näissä kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu

LinkedIn

SlideShare: esittelykalvoja

Issuu: näköislehdet ja esitteet

Facebook