Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 100 Koneiden turvallisuus

Kysytyimmät koneturvallisuuden standardit SFS-käsikirjassa 100

Euroopan unionin alueella koneturvallisuuslainsäädäntö perustuu konedirektiiviin, jolla yhdenmukaistetaan koneisiin sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Samalla varmistetaan koneiden vapaa liikkuvuus EU:n markkinoilla. Direktiiviä tukee suuri joukko koneturvallisuusstandardeja. Tärkeimmät koneturvallisuuden standardit on koottu kaksiosaiseksi SFS-käsikirjaksi 100.
SFS-käsikirja 100 on tarkoitettu erityisesti koneiden ja laitteiden suunnittelijoille ja valmistajille. Kirjasta hyötyvät myös koneiden hankinnoista vastaavat sekä työsuojelusta ja koneiden ja muiden työvälineiden turvallisuudesta vastuussa olevat.
(Tuotenosto)
(Tuotenosto)

Uuteen kaksiosaiseen SFS-käsikirjaan 100 on koottu joukko tärkeimpiä ja eniten tarvittavia koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardeja. Kannattaa huomata, että käsikirjan rajatun valikoiman lisäksi on olemassa useita kymmeniä tärkeitä B-tyypin koneturvallisuusstandardeja!

Aiemmin julkaistu koneturvallisuuden SFS-käsikirjasarja 93 on poistettu myynnistä.

Koneturvallisuuden standardit ovat saatavana myös SFS Online -palvelussa. Tutustu palveluun.

Uusin tieto standardeista ja käsikirjoista on SFS:n verkkokaupan luettelossa. Astu sisään osoitteessa sales.sfs.fi.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi