Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 100 Koneiden turvallisuus

Kysytyimmät koneturvallisuuden standardit SFS-käsikirjassa 100

Euroopan unionin alueella koneturvallisuuslainsäädäntö perustuu konedirektiiviin, jolla yhdenmukaistetaan koneisiin sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Samalla varmistetaan koneiden vapaa liikkuvuus EU:n markkinoilla. Direktiiviä tukee suuri joukko koneturvallisuusstandardeja. Tärkeimmät koneturvallisuuden standardit on koottu kaksiosaiseksi SFS-käsikirjaksi 100.
SFS-käsikirja 100 on tarkoitettu erityisesti koneiden ja laitteiden suunnittelijoille ja valmistajille. Kirjasta hyötyvät myös koneiden hankinnoista vastaavat sekä työsuojelusta ja koneiden ja muiden työvälineiden turvallisuudesta vastuussa olevat.

Uuteen kaksiosaiseen SFS-käsikirjaan 100 on koottu joukko tärkeimpiä ja eniten tarvittavia koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardeja. Kannattaa huomata, että käsikirjan rajatun valikoiman lisäksi on olemassa useita kymmeniä tärkeitä B-tyypin koneturvallisuusstandardeja!

Aiemmin julkaistu koneturvallisuuden SFS-käsikirjasarja 93 on poistettu myynnistä.

Koneturvallisuuden standardit ovat saatavana myös SFS Online -palvelussa. Tutustu palveluun.

Uusin tieto standardeista ja käsikirjoista on SFS:n verkkokaupan luettelossa. Astu sisään osoitteessa sales.sfs.fi.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi