Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 116 Hitsien tarkastus

SFS-käsikirja hitsien rikkomattomasta aineenkoetuksesta uudistettu

Hitsien rikkomatonta aineenkoetusta käsittelevä SFS-käsikirjan 116 osa 1 on uudistettu. Ensimmäiseen osaan on koottu rikkomattoman aineenkoetuksen tärkeimmät standardit.

Metallisten materiaalien aineenkoetus on pitkälti standardisoitu kansainvälisillä standardeilla.

SFS-käsikirjan 116 Hitsien tarkastus uudistettuun ensimmäiseen osaan on koottu rikkomattoman aineenkoetuksen tärkeimmät standardit, jotka kattavat mm. silmämääräisen ja radiografisen tarkastuksen, tunkeumaneste-, magneettijauhe- ja ultraäänitarkastuksen tarkastusmenetelmä- ja hyväksymisrajastandardit.

Käsikirjan uusimisen yhteydessä on jouduttu päivitettyjen standardien sivumäärän lisääntymisestä johtuen jättämään pois teräksen ja alumiinin hitsiluokkastandardit SFS-EN ISO 5817 ja SFS-EN ISO 10042. Nämä hitsiluokkastandardit löytyvät kuitenkin esimerkiksi SFS-käsikirjoista 66-1 (hitsauksen laadunhallinta) ja 66-2 (hitsauksen perusstandardit ja hitsausliitoksen suunnittelu).

SFS-käsikirjan 116 osassa kaksi on rikkovan aineenkoetuksen standardit, jotka sisältävät esimerkiksi veto-, kovuus-, iskusitkeys- ja väsytyskokeita.

Hitsauksen sanastostandardit on koottu SFS-käsikirjaan 54 Hitsaussanasto, muut hitsausta koskevat standardit löytyvät kuusiosaisesta käsikirjasarjasta 66 Hitsaus.


(Tuotenosto)
(Tuotenosto)

Lisätietoja

METSTA ry
Mika Vartiainen
puh. 09 192 31 (vaihde)
sähköposti: etunimi.sukunimi@metsta.fi