Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 630 Ilmajohtostandardit

SFS-käsikirja ilmajohtostandardeista uudistettu

Uudistetussa SFS-käsikirja 603:ssa on uusien eurooppalaisten ilmajohtostandardien sisältö yksissä kansissa.

Uusien energialähteiden ja älyverkkojen myötä sähkönsiirto ja -jakeluverkkoja kehitetään ja ilmajohdoilla on siinä edelleen vahva rooli. Ilmajohtojen suunnittelu ja rakentaminen vaativat todellista huipputason osaamista ja uusinta tietoa. Sen takia myös ilmajohtojen standardeja kehitetään. Uudessa SFS-käsikirja 603:ssa on uusien eurooppalaisten ilmajohtostandardien sisältö kätevässä paketissa.

SFS-käsikirja 603 Ilmajohtostandardit
212,00 € (alv 0%), 233,20 € (alv 10%)
kieli: suomi

SFS-käsikirja 603 sisältää seuraavien standardien suomenkieliset tekstit kokonaisuudessaan.

  • SFS-EN 50341-1:2014 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt
  • SFS-EN 50341-2-7:2015 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteellä. Osa 2-7 Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt

Standardi SFS-EN 50341-1 on perusstandardi, joka antaa yhteiset eurooppalaiset mitoitusperiaatteet ja perusvaatimukset suurjänniteilmajohdoille, joiden nimellisjännite on yli 1 kV vaihtojännitettä. Se on on voimassa koko Euroopassa.

Koska ilmajohtoihin vaikuttavat voimakkaasti paikalliset olosuhteet kuten sää (lämpötila, tuuli, sademäärä, salamatiheys, suolaisen meren läheisyys) ja maan korkeussuhteet, on useimmille Euroopan maille vahvistettu erityinen EN 50341-2 -sarjan lisästandardi. Standardi SFS-EN 50341-2-7 sisältää Suomen kansalliset vaatimukset, jotka muuttavat ja täydentävät perusstandardin vaatimuksia. Standardi sisältää myös pienjänniteilmajohtoja koskevat vaatimukset. Muiden maiden kansallisia osia voi hankkia SFS Kaupasta tai asiakaspalvelusta (sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353).

Standardien uudessa rakenteessa on yhdistetty enintään 45 kV keskijännitejohtojen ja yli 45 kV suurjännitejohtojen vaatimukset. Sen takia nämä kaksi standardia korvaavat aikaisemmat standardit SFS-EN 50341-1, SFS-EN 50341-3-7, SFS-EN 50423-1 ja SFS 6003.

Käsikirjassa SFS-EN -standardeista on julkaistu vain suomenkielinen käännös, kun itse standardeissa on myös alkuperäinen englanninkielinen teksti. Ristiriitatapauksissa sitovan englanninkielisen tekstin voi tarkistaa varsinaisesta standardista.


Lisätietoja

SESKO ry
Tapani Nurmi
Puh. 09 696 3961
etunimi.sukunimi@sesko.fi