Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset

SFS-käsikirja hyvästä sähkökeskuksesta

Uusi SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset on ajan tasalla oleva opas hyvän suomalaisen jakokeskuksen rakentamiseen ja valintaan.

SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset
230,00 € (alv 0%), 253,00 € (alv 10%)
kieli: suomi

Suomessa on pitkät perinteet hyvien sähkökeskusten rakentamisesta. Kaikkia näitä asioita ei ole saatu mukaan keskuksia koskeviin standardeihin, vaan ne ovat olleet perimätiedon ja nyt jo vanhentuneen SFS-käsikirjan 154 varassa. Uusi SFS-käsikirja 640 Sähkökeskukset on ajan tasalla oleva opas hyvän suomalaisen jakokeskuksen rakentamiseen ja valintaan.

Käsikirja sisältää seuraavat jakokeskuksiin liittyvät standardit:

  • SFS-EN 61439-1 Pienjännitekeskukset. Osa 1: Yleisvaatimukset
  • SFS-EN 61439-2 Pienjännitekeskukset. Osa 2: Ammattikäyttöön tarkoitetut kojeistot
  • SFS-EN 61439-3 Pienjännitekeskukset. Osa 3: Maallikoiden käyttöön tarkoitetut keskukset (jakokeskukset)
  • SFS-EN 61439-4 Pienjännitekeskukset. Osa 4: Erityisvaatimukset työmaakeskuksille
  • SFS-EN 61439-5 Pienjännitekeskukset. Osa 5: Jakeluverkkokeskukset
  • SFS-EN 62208: 2014 Tyhjät koteloinnit jakokeskuskäyttöön. Yleiset vaatimukset
  • SFS 2529: 2012 Vaihtosähköenergian mittaus. Energiamittarin alusta
  • SFS 3381: 2014 Vaihtosähköenergian mittaus. Mittauslaitteistot

Kirja sisältää myös SESKOn pienjännitekeskuskomitean laatimat ohjeet standardien soveltamisesta suomalaiseen käytäntöön. Näissä ohjeissa käsitellään standardien soveltamisen lisäksi mm. keskusten sisäistä suojausta ja osittaista kosketussuojausta, oikosulkusuojausvaatimusten toteuttamista, johtimien liitäntöjä, ylijännitesuojausta ja energiamittausta - eli asioita, joista on olemassa hyvät suomalaiset käytännöt.

Käsikirjan vaatimuksia kannattaa käyttää viittauksena keskuksia hankittaessa ja näin saada turvallisesti käytettäviä ja taloudellisia keskuksia.

Lisätietoja

SESKO ry
Tapani Nurmi
Puh. 09 696 3961
etunimi.sukunimi@sesko.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.