Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 65-1 Kylmälaitteet

Turvallisuutta kylmälaitteiden standardeilla

Puutteelliset varotoimet voivat aiheuttaa kylmäkoneistojen tai niiden osien murtumisen ja vikaantumisen. Myös koneistoista ulos virrannut kylmäaine voi aiheuttaa riskin ihmiselle, omaisuudelle ja ympäristölle. Standardisarjan SFS-EN 378 uusitut painokset auttavat parantamaan kylmälaitteiden turvallisuutta ja vähentämään haittoja ympäristölle. Standardit on koottu SFS-käsikirjaan 65-1.

Uusittu käsikirja 65-1:2017 sisältää eurooppalaisen standardin SFS-EN 378 kaikki neljä osaa. Sarjan standardien avulla on mahdollista minimoida vaarat, joita kylmäkoneistot ja -aineet aiheuttavat elinkaarensa eri vaiheissa. Kun koneisto on suunniteltu standardin SFS-EN 378 mukaisesti, turvallisuus paranee valmistuksessa, kokoamisessa, asennuksessa, käytössä, huollossa, korjauksessa ja hävittämisessä.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Johannes Lehtonen
puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi