Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 66-1

Uusittu hitsauksen käsikirja 66-1

Hitsausta koskevat standardit ovat laajin koko metalli- ja rakennusteollisuuteen vaikuttava perusstandardien osa-alue. Hitsauksen laadunhallinnan tärkeimpiä standardeja on koottu SFS-käsikirjan ensimmäiseen osaan. Se on tärkeä työkalu hitsausalan ammattilaisille ja kouluttajille.
SFS-KÄSIKIRJA 66-1:2018 Hitsaus. Osa 1: Hitsauksen laadunhallinta
287,00 € (alv 0%), 315,70 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-1:2018 PDF Hitsaus. Osa 1: Hitsauksen laadunhallinta
287,00 € (alv 0%), 355,88 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.09.2018, kieli: suomi/englanti

SFS-käsikirja 66-1 sisältää tärkeimmät hitsauksen laadunhallintaa koskevat SFS-standardit, jotka ovat voimassa syyskuussa 2018. Standardit koskevat vain terästen hitsausta.Tähän painokseen on tuotu takaisin laatuvaatimusstandardin SFS-EN ISO 3834 osat 2...5, kun taas eurooppalaisten, amerikkalaisten ja japanilaisten materiaalien ryhmittelyä koskevat tekniset raportit ISO/TR 20172, 20173 ja 20174 on poistettu. Ne sisältyvät kuitenkin tämän käsikirjan osaan 6. Tähän painokseen on myös päivitetty uusimmat versiot lämpötilojen mittausohjestandardista SFS-EN ISO 13916:2017 ja standardihitsausohjetta käsittelevästä standardista SFS-EN ISO 15612:2018.

UUSI tuote SFS-eKirja 1090:2018 Teräsrakenteiden toteutus

SFS-eKirja 1090:2018 Teräsrakenteiden toteutus on sähköinen kooste, johon on sisällytetty kaikki teräsrakenteisiin liittyvät standardin SFS-EN 1090 osat 1, 2 ja 4. Hitsaus on olennainen työvaihe kantavien teräsrakenteiden valmistuksessa.

Uusi julkaisumuoto helpottaa tiedon löytämistä, sillä eKirjaan koottujen standardien välille on luotu linkkejä. Lisätietoa teräsrakenteiden CE-merkinnästä voit lukea SFS:n kotisivuilta.

SFS-eKirja 1090:2018 Teräsrakenteiden toteutus
310,00 € (alv 0%), 384,40 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.09.2018, kieli: suomi/englanti

Käsikirjoja hitsauksesta

Hitsaukseen liittyvistä standardeista on koottu useita SFS-käsikirjoja. Mitkä niistä ovat hyödyksi teidän toiminnassanne?

SFS-KÄSIKIRJA 54 Hitsaussanasto
85,00 € (alv 0%), 93,50 € (alv 10%)
kieli: suomi
SFS-KÄSIKIRJA 116-2:2016 Hitsien tarkastus. Osa 2: Rikkova aineenkoetus
158,00 € (alv 0%), 173,80 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-4 Hitsaus. Osa 4: Hitsaajan pätevyyskokeet
424,00 € (alv 0%), 466,40 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-5 Hitsaus. Osa 5: Hitsaussuositukset
149,00 € (alv 0%), 163,90 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-6 Hitsaus. Osa 6: Metallisten materiaalien ryhmittely
179,00 € (alv 0%), 196,90 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-8 Hitsaus. Osa 8: Hitsaajan standardit
427,00 € (alv 0%), 469,70 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-9 Hitsaus. Osa 9: Betoniterästen hitsaus
380,00 € (alv 0%), 418,00 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-10 Hitsaus. Osa 10: Alumiinin hitsaus
302,00 € (alv 0%), 332,20 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Ville Saloranta
puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi