Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 66-1 Hitsaus uusi painos julkaistu

Uusittu hitsauksen SFS-käsikirja 66-1

Hitsausta koskevat standardit ovat laajin koko metalli- ja rakennusteollisuuteen vaikuttava perusstandardien osa-alue. Hitsauksen laadunhallinnan tärkeimpiä standardeja on koottu SFS-käsikirjan 66 ensimmäiseen osaan. Se on tärkeä työkalu hitsausalan ammattilaisille ja kouluttajille.
(Tuotenosto)
(Tuotenosto)

SFS-käsikirja 66-1 sisältää tärkeimmät hitsauksen laadunhallintaa koskevat SFS-standardit, jotka ovat voimassa syyskuussa 2017. Standardit koskevat terästen hitsausta.

Tähän painokseen on lisätty eurooppalaisten, amerikkalaisten ja japanilaisten materiaalien ryhmittelyä koskevat tekniset raportit, jotka ovat uuden menetelmäkoestandardin viitejulkaisuja, sekä hitsattujen rakenteiden toleranssistandardi. Käsikirjasta on poistettu laatuvaatimusstandardin SFS-EN ISO 3834 osat 2...5, jotka ovat saatavilla erikseen.

Muut hitsausta koskevat SFS-käsikirjat


SFS-KÄSIKIRJA 66-4 Hitsaus. Osa 4: Hitsaajan pätevyyskokeet
424,00 € (alv 0%), 466,40 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-5 Hitsaus. Osa 5: Hitsaussuositukset
149,00 € (alv 0%), 163,90 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-6 Hitsaus. Osa 6: Metallisten materiaalien ryhmittely
179,00 € (alv 0%), 196,90 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-8 Hitsaus. Osa 8: Hitsaajan standardit
427,00 € (alv 0%), 469,70 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-9 Hitsaus. Osa 9: Betoniterästen hitsaus
380,00 € (alv 0%), 418,00 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 66-10 Hitsaus. Osa 10: Alumiinin hitsaus
302,00 € (alv 0%), 332,20 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-KÄSIKIRJA 54 Hitsaussanasto
85,00 € (alv 0%), 93,50 € (alv 10%)
kieli: suomi
SFS-KÄSIKIRJA 116-2:2016 Hitsien tarkastus. Osa 2: Rikkova aineenkoetus
158,00 € (alv 0%), 173,80 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Ville Saloranta
puh. 09 19231 (vaihde)
sähköposti etunimi.sukunimi@metsta.fi