Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja kunnossapidon standardeista uudistettu

Koneet pidetään kunnossa standardien avulla

Hyvä apuväline kunnossapidon johtamisessa on uudistettu SFS-käsikirja 55-1. Siihen on koottu tärkeimpiä kunnossapitoon liittyviä eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja.

Koneiden käyttöikä ja käyttövarmuus parantuvat kunnossapidon avulla. Uudistetussa SFS-käsikirjassa 55-1 on kokoelma kunnossapidon johtamiseen tarkoitettuja standardeja. Eurooppalaiset ja kansainväliset standardit luovat kunnossapidon yhteisen kielen myös kansainvälisille markkinoille. Käsikirjan standardit helpottavat laadukasta yhteistyötä oman organisaation sisällä samoin kuin sopimuskumppanien kesken.

Käsikirjassa on yksissä kansissa tilaajan, toimittajien ja urakoitsijoiden tarvitsemat standardit. Käsikirja on tarkoitettu kunnossapidosta vastaaville esimiehille ja asiantuntijoille toimialasta riippumatta.

Käsikirjan standardit käsittelevät mm. kunnossapidon dokumentointia, ulkoistussopimuksia, tunnuslukuja ja henkilöpätevyyksiä. Mukana on myös koko kunnossapidon yleinen malliprosessi jaoteltuna aliprosesseihin. Sen avulla voi määrittää, onko oma organisaatio tai toimittaja tunnistanut, kuvannut ja vastuuttanut aliprosessit riittävän hyvin. Lisäksi käsikirjassa on omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon sidonnaisuuden määrittävä standardi.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA
DI Tommi Carlson, asiantuntija
p. 040 353 7041
etunimi.sukunimi@metsta.fi