Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS 3358 maalaustilojen turvallisuudesta

Maalaustilat turvallisemmiksi standardin ohjeilla

SFS 3358 on uusittu. Sitä sovelletaan maalaukseen liittyvään toimintaan, jossa voi syntyä räjähdysvaarallisia ilmaseoksia. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää käsiteltäessä aineita, jotka ovat helposti tai erittäin helposti syttyviä.

SFS 3358 Maalaus. Tilat, käyttö, huolto ja sammutuskalusto sekä ohjeita tilaluokitukseen
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.06.2016, kieli: suomi

Standardin SFS 3358 velvoittavat viittaukset ja kirjallisuus sekä standardin viitteet on päivitetty vastaamaan nykyisiä ohjeita, standardeja ja säädöksiä.

Standardissa annetaan ohjeita

  • räjähdysvaaran selvittämiseen ja sen merkityksen arviointiin, räjähdyksen estämiseenja räjähdyksiltä suojautumiseen
  • tilaluokitukseen
  • räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettävien laitteiden valitsemiseen
  • maalaamolaitoksen sijoittamiseen ja rakenteisiin
  • räjähdyssuojausasiakirjan laadintaan.

Standardia ei sovelleta käsin suoritettavaan sivellin- ja telamaalaustoimintaan. Sitä ei myöskään sovelleta pienimittakaavaiseen toimintaan, kuten vähäiseen korjausmaalaukseen, jos toiminnan vaaran ja riskienarvioinnin perusteella toiminnasta ei aiheudu standardissa tarkoitettua räjähdysvaaraa.

Muut aihetta käsittelevät standardit löytyvät SFS Kaupasta tuoteryhmästä 87 Maali- ja väriteollisuus.

Lisätietoja

Kemesta ry
Jouni Valtanen
Puh. 09 172 841 (vaihde)
etunimi.sukunimi@kemesta.fi

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Olemme näissä kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu
LinkedIn
SlideShare: esittelykalvoja
Issuu: näköislehdet ja esitteet
Facebook