Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS 7039:2016 Kaapeleiden palotekninen käyttäytyminen

Vaatimukset kaapeleiden palotekniselle käyttäytymiselle

Rakennuksissa käytettävien kaapeleiden paloteknisen käyttäytymisen kansalliset vaatimukset on julkaistu standardissa SFS 7039:2016. Ne täydentävät harmonisoitua tuotestandardia SFS-EN 50575.

Standardi SFS 7039 on laadittu eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 50575 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Soveltamisstandardissa esitetään vastaavuustaulukko niistä kaapeleiden CPR-luokkatasoista lisäparametreineen, joiden katsotaan vastaavan Suomessa nykyisin kaapeleilta vaadittavia palo-ominaisuustasoja.

Standardin SFS 7039 soveltamisalaan kuuluvat sähkön syöttöön ja tiedonsiirtoon tarkoitetut kaapelit rakennuksissa ja vastaavissa yhteiskunnallisissa rakennuskohteissa, joissa tulee rajoittaa tulen syttymistä ja leviämistä sekä savunmuodostusta.

SFS-EN 50575 määrittelee paloteknistä käyttäytymistä koskevat suoritustasovaatimukset sekä testi- ja arviointimenetelmät rakennuskohteissa käytettäville energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapeleille, joille sovelletaan paloteknistä käyttäytymistä koskevia suoritustasovaatimuksia. Tämä standardi on rakennustuotteita koskeva harmonisoitu tuotestandardi.

Kannattaa tutustua myös standardiin, jossa määritellään kaapeleiden paloteknistä käyttäytymistä koskevat luokat: SFS-EN 13501-6:en.

Paloturvallisuus on osiensa summa

Kohteen paloturvallisuus on tärkeä suunnitella kokonaisuutena. Tällöin on otettava huomioon rakenteiden palonkestävyys, poistumistiet, paloilmoitinjärjestelmät, lisäsuojausta edellyttävät erityiset vaarakohteet, letkukelojen ja palopostien sekä käsisammuttimien yms. hankkiminen, turvalliset työmenetelmät ja tavaroiden käsittelytavat, työnjohdon valvonta sekä hyvä siisteys ja kunnossapito. Kaikki nämä edellyttävät toimenpiteitä ja huolenpitoa.

Lisätietoja

SESKO ry
Juha Vesa
Puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja kansalliset vaatimukset

Rakennustuotteiden CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. CE-merkinnän käyttö edellyttää, että tuotteelle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. Suomessa rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja täydentämään on julkaistu kansallisia soveltamisstandardeja. Niissä esitetään asiantuntijasuositus, mitä CE-merkinnän ominaisuuksia Suomessa eri käyttökohteissa on ilmoitettava ja tarvittaessa mikä tulee olla niiden vaatimustaso. Lisätietoa rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista voit lukea hEN helpdeskistä.

Kansalliset soveltamisstandardit julkaistaan SFS 7000 -sarjassa. Löydät ne SFS:n verkkokaupasta: valitse ylävalikosta SFS ja ryhmä 91.300.

Kaikki sähköalan standardit SFS:stä

Kaikki sähköalan julkaisut saatavana nyt SFS:stä: Standardit voi tilata tai ladata omalle koneelle SFS Kaupasta. Ne voi liittää myös online-palveluun, jossa standardikokoelma on aina ajan tasalla.

Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä: sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353.

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Olemme näissä kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu

LinkedIn

SlideShare: esittelykalvoja

Issuu: näköislehdet ja esitteet

Facebook