Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Soveltamisohjeet turvapuhelinpalvelun tuottajille

Soveltamisohjeet turvapuhelinpalvelun tuottajille

Standardissa SFS-EN 50134-7:2017 kuvataan palveluketju, jonka avulla voidaan tarjota turvallinen ja tehokas palvelu turvapuhelinta käyttäville asiakkaille. Lisäksi siinä määritellään vähimmäisvaatimukset jokaiselle palveluketjun toiminnolle.

SFS-EN 50134-7:2017 Hälytysjärjestelmät. Turvapuhelinjärjestelmät. Osa 7: Soveltamisohjeet
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.03.2017, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 50134-7:2017 määritellään vaatimukset turvapuhelinpalvelun tarjoajille, jotta he voivat järjestää tehokkaasti ja tuloksellisesti hallinnan, toimintaperiaatteen sekä menettelytavat palveluketjun eri vaiheissa. Vaatimukset koskevat markkinointia, myyntiä ja lähetteitä, arviointia, asennusta, hälytysten valvontaa, vastejärjestelyjä ja käyttörekistereitä sekä huoltoa ja kunnossapitoa. Lisäksi ne koskevat riskienhallintaa, palvelun kehittämistä ja parantamista sekä työvoimaa.

Standardia sovelletaan turvapuhelinpalveluihin, joissa käytetään palkattua henkilökuntaa tai vapaaehtoistyöntekijöitä.

Standardi SFS-EN 50134-7:2017 korvaa julkaisun SFS-CLC/TS 50134-7 vuodelta 2004. Uusi painos sisältää seuraavat merkittävät tekniset muutokset:

 • soveltamisalan tarkentaminen
 • uusina osa-alueina mukana markkinointi, myynti ja lähetteet, arviointi sekä huolto ja kunnossapito
 • tarkennuksia turvapuhelimen ja ohjauslaitteen asennukseen, konfigurointiin ja testaamiseen
 • uusia vaatimuksia itseasennusmallille
 • kutsun käsittelyjärjestelyjä tarkennettu ja selvennetty
 • kaikkien kutsujen vastaanottamisen välisen ajan tarkentaminen
 • hälytyksen vastaanottopalveluun ja sieltä pois välitettävien kaikkien kutsujen rekisteröintiä koskevien vaatimusten tarkentaminen sekä sähköisten viestien ja viestinnän sisällyttäminen
 • hälytyskutsun vastaanottamisessa, näyttämisessä tai siirrossa käytettäville laitteille on oltava varalaite, joka voidaan ottaa käyttöön
 • uusia rakennuksia koskevia vaatimuksia, joissa tuotetaan hälytyksen vastaanottopalvelu
 • käyttörekisterien säilyttämistä koskevien vaatimusten selventäminen ja tarkentaminen
 • uusia vaatimuksia säännölliseen testaukseen ja kunnossapitoon.

Kaikkien turvapuhelinpalvelun toteuttamisessa käytettävien turvapuhelinlaitteiden on noudatettava standardisarjan SFS-EN 50134 vaatimuksia.

SFS-EN 50134-1 Hälytysjärjestelmät. Turvapuhelinjärjestelmät. Osa 1: Järjestelmävaatimukset
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.09.2002, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 50134-2:en Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.11.1999, kieli: englanti
SFS-EN 50134-3:en Alarm systems - Social alarm systems - Part 3: Local unit and controller
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.03.2013, kieli: englanti

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi