Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Standardeja lietteiden, käsiteltyjen biojätteiden ja maa-aineksen analysointiin

Standardeja lietteiden, käsiteltyjen biojätteiden ja maa-aineksen analysointiin

Maa-aineksen, käsitellyn biojätteen ja lietteiden ympäristöanalyyseihin on noin 30 eurooppalaista standardia ja ohjetta, jotka tarjoavat yhteisen menetelmän usean eri kiinteän materiaalin analysointiin. Nyt on julkaistu suomeksi kolme keskeistä standardia.

SFS-EN 16179 Liete, käsitelty biojäte ja maa-aines. Ohjeita näytteiden esikäsittelyyn
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.10.2012, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 16179 määritellään lietteen, käsitellyn biojätteen ja maa-aineksen analysointia varten vaadittava esikäsittely, kun niistä määritetään orgaanisia ja epäorgaanisia kemiallisia ja fysikaaliskemiallisia parametreja. Siinä kuvataan esikäsittely, jota voidaan käyttää tarvittaessa kenttäolosuhteissa tai laboratorio-olosuhteissa.

Epäorgaanisten kemiallisten ja fysikaaliskemiallisten parametrien määrittämistä varten standardissa kuvataan menetelmät, joilla valmistetaan testinäytteet

  • kentällä kosteissa olosuhteissa tehtäviä kokeita varten
  • testaamiseen kuivatuksen, murskauksen, jauhamisen, seulomisen jne. jälkeen
  • nestemäisestä lietteestä.

Standardin ohjeet perustuvat oletukseen, että alkuperäistä näytettä käytetään kaikkien parametrien analyysiin. Näin ollen yleensä koko näyte on kiinnostuksen kohteena ja esikäsitellään.


Standardissa SFS-EN 16173 määritellään menetelmä lietteen, käsitellyn biojätteen ja maa-aineksen hajottamiseen mikroaaltouunissa käyttämällä typpihappoa.


SFS-EN 16174 määrittelee kaksi menetelmää lietteen, käsitellyn biojätteen ja maa-aineksen hajottamiseen käyttämällä hajotusliuoksena kuningasvettä. Kuningasvedellä ei välttämättä saada uutettua ympäristönäytteiden alkuaineita täydellisesti eikä testinäytteestä saatu uute välttämättä kuvaa kohdeanalyyttien kokonaispitoisuuksia. Useimmissa ympäristöön liittyvissä sovelluksissa tulos kuitenkin sopii tarkoitukseen.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus
Anja Holmstén
Puh. 0295 251000 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisen median kanavissa: