Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Standardit mekaanisille räjähdyssuojatuille laitteille

Uudet kansainväliset standardit mekaanisille räjähdyssuojatuille laitteille

Nyt on määritelty ensimmäistä kertaa kansainvälisesti perusvaatimuksia ja suojaustapoja mekaanisille räjähdyssuojatuille laitteille. Standardit tukevat uudessa EU:n ATEX-laitedirektiivissä 2014/34/EU esitettyjä olennaisia vaatimuksia.

Mekaaniselle laitteelle on välttämätöntä tehdä kattava syttymisvaaran arviointi, jotta voidaan tunnistaa kaikki mahdolliset syttymislähteet ja määrittää, voivatko ne muuttua aktiivisiksi syttymislähteiksi käytön aikana. Kun nämä riskit on tunnistettu ja dokumentoitu, voidaan määrittää sopivat suojausmenetelmät riskien minimoimiseksi.

SFS-EN ISO 80079-36:2016 määrittää perusmenetelmät sekä vaatimukset suunnittelulle, rakentamiselle, testaamiselle ja merkitsemiselle räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäville mekaanisille Ex-laitteille, Ex-komponenteille, suojausjärjestelmille, suojauslaitteille sekä näiden tuotteiden kokoonpanoille. Standardi korvaa eurooppalaisen standardin SFS-EN 13463-1.

SFS-EN ISO 80079-36:2016 täydentää ja muokkaa standardin osan 36 vaatimuksia. Standardissa määritetään vaatimuksia laitteille, joissa käytetään suojausrakenteita rakenteellinen turvallisuus "c", syttymislähteiden valvonta "b" ja nesteeseen upottaminen "k". Standardi korvaa eurooppalaiset standardit SFS-EN 13463-5, SFS-EN 13463-6 ja SFS-EN 13463-8.

Lisätiedot standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Johannes Lehtonen
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi