Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Suojakäsineet: vaatimukset uusittu

Suojakäsineet: vaatimukset uudistettu

Vaatimukset mekaanisilta vaaroilta suojaaville käsineille on uudistettu. Ne kuvataan standardissa SFS-EN 388:2016. Standardia voi käyttää laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena esimerkiksi toimittajan ja tilaajan kesken sekä tuotaessa suojakäsineitä maahan.

SFS-EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.12.2016, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 388:2016 määritellään vaatimukset, testausmenetelmät sekä merkinnän ja käyttöohjeen sisältö suojakäsineille, jotka suojaavat hankauksen, viiltojen, repäisyn, neulanpiston ja joissain tapauksissa iskun aiheuttamilta riskeiltä. Esitettyjä testausmenetelmiä voidaan soveltaa myös käsivarsisuojiin.

Vaatimusten lisäksi standardi kuvaa näytteenoton ja ilmastoinnin, testausmenetelmät, merkinnät ja valmistajan käyttöohjeissa antamat tiedot. Lisäksi siinä kuvataan hankausmateriaali ja testaustuloksiin liittyvä mittausepävarmuus sekä viillonkestävyyteen liittyvän teipin validointikoe.

Suojavaatteiden valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa ja huolehtia EY-tyyppitarkastuksen tilaamisesta Suomeen tai EU-alueelle myyntiin tuleville tuotteille. SFS-EN 388:2016 esittää tekniset yksityiskohdat, joiden perusteella esimerkiksi voidaan täyttää henkilönsuojainlainsäädännön vaatimukset.

Uusittu standardi korvaa vuodelta 2004 olevan edellisen version. Uuteen painokseen on tehty seuraavat muutokset

  • hankauspaperi on määritetty uudestaan
  • leikkauksenkestävyydelle on lisätty toinen testi ja vaatimukset
  • viittaukset on päivitetty.

SFS-EN 388:2016:n kanssa tulisi käyttää standardia SFS-EN 420 + A1, joka määrittelee kaikkia suojakäsineitä koskevat yleiset vaatimukset ja sovellettavat testausmenetelmät.


SFS-EN 420 + A1 Suojakäsineet. Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.04.2010, kieli: suomi/englanti

Lisätiedot standardisoinnista

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Satu Nissi-Rantakömi
Asiantuntija
GSM +358 50 383 7642
etunimi.sukunimi@stjm.fi