Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Suositukset sairaalatekstiileilleja pesulapesun hygieeninen puhtaus

Suositukset sairaalatekstiileille päivitetty ja pesulapesun hygieenisen puhtauden standardi uusittu

Uusitussa eurooppalaisessa julkaisussa esitetään käyttämättömille, terveydenhoidossa ja hoitolaitoksissa käytettäville tekstiileille suositukset ominaisuuksista ja vähimmäisvaatimuksista. Lisäksi standardi pesuloiden mikrobiologisen puhtauden valvontajärjestelmästä on uusittu.

CEN/TS 14237:2015 Terveydenhoidossa ja hoitolaitoksissa käytettävät tekstiilit
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 31.12.2015, kieli: suomi/englanti

Julkaisussa annetaan suosituksia terveydenhoidossa ja hoitolaitoksissa käytettävien uusien tekstiilien ominaisuuksista, testausmenetelmistä ja ominaisuuksien vähimmäisvaatimuksista, joiden avulla voidaan arvioida tuotteiden soveltuvuutta pesulakäsittelyyn. Suositukset koskevat vuodetekstiilejä, tyynyjä, peittoja, patjansuojia, pyyhkeitä, verhoja, potilasvaatteita ja henkilökunnan vaatteita. Julkaisussa määritellään vaatimukset tekstiilien ominaisuuksille ja tuotetiedoille.

Spesifikaatiossa esitetyt tekstiilien ominaisuudet, viittaukset ja vaatimukset toimivat opastuksena, jota voidaan käyttää lähtökohtana teollisesti pestävien tuotteiden valinnassa. Tämä eurooppalainen julkaisu ei korvaa kansallisia tuotestandardeja, joissa voidaan esittää muitakin tai eritasoisia vaatimuksia, ellei osapuolten kesken toisin sovita.

Tämä julkaisu soveltuu erityisesti kansainväliseen keskusteluun tuotteiden ominaisuuksista, silloin kun kansallisia standardeja ei ole tai niitä ei haluta käyttää.

CEN/TS 14237:2015 korvaa standardin SFS-ENV 14237 vuodelta 2003.


SFS-EN 14065:2016 Tekstiilit. Pesulassa huolletut tekstiilit. Mikrobiologisen puhtauden hallinta
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.06.2016, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 14065 tarjoaa laadunhallintajärjestelmän, jolla pesulassa voidaan vaikuttavasti ja johdonmukaisesti varmistaa, että pestyjen tekstiilien mikrobiologinen puhtaustaso vastaa tekstiilien käyttötarkoitusta. Standardissa kuvataan riskianalyysin ja mikrobiologisen puhtauden valvontajärjestelmä (RABC, Risk Analysis and Biocontamination Control). Se on riskienhallinnan lähestymistapa, jonka avulla pesulat voivat jatkuvasti varmistaa pesulassa huollettujen tekstiilien mikrobiologisen puhtauden. Lähestymistapaa sovelletaan pesulatoimintoihin, joilla biokontaminaation hallinta on välttämätöntä. Tällaisia ovat esimerkiksi lääketeollisuus, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, elintarvikeala, terveydenhoito ja kosmetiikka-ala.

Tulossa uusi standardi potilasvaatteista

Kansalliset potilaspyjama- ja -paitastandardit uudistetaan. Suomessa käytössä ollutta tapaa erottaa potilasvaatteiden koot niiden väreillä on tarkoitus muuttaa siten, että koko vaatteen ei enää tarvitse olla koodiväriä. Kokoja on standardiin tulossa aiemman kuuden sijaan kymmenen. Lisäksi materiaalivalintaan tulee joustavuutta. Standardissa määritellään materiaalien oleelliset ominaisuudet ja minimi vaatimustaso, esitetään kokojen värikooditus sekä annetaan oleelliset tuotteiden mitat. Vaatimuksissa on otettu huomioon tuotteiden huollettavuus, käyttömukavuus, toimivuus sekä potilaan turvallisuus.

Uusi standardi julkaistaan vuonna 2017. Haluatko, että kerromme, milloin standardi on saatavana? Ota yhteyttä SFS:n tietopalveluun ja tilaa seurantapalvelu (info@sfs.fi).

Lisätiedot

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Auli Pylsy
Puh. 050 36 99 304
etunimi.sukunimi@stjm.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatkossakin SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.