Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tehoa projektisalkun hallintaan SFS-ISO 21504

Tehoa projektisalkun hallintaan kansainvälisistä projektimalleista

Onnistunut projekti- ja ohjelmasalkkujen hallinta tukee kokonaisuuden johtamista. Nyt on julkaistu uusi kansainvälinen standardi SFS-ISO 21504, jossa annetaan ohjeita projekti- ja ohjelmasalkkujen hallintaan.

Siinä kuvatut periaatteet auttavat organisaation strategian toteutuksessa sekä projektien ja ohjelmasalkkuje suunnittelussa ja hallinnoinnissa. Kansainvälinen standardi auttaa käyttämään vakioituja toimintamalleja yli maa- ja organisaatiorajojen.

Standardissa kuvataan

  • salkunhallinnan periaatteet, kuten salkun rakenne, kyvykkyydet ja rajoitteet, roolit ja vastuut sekä sidosryhmien osallistaminen
  • salkunhallinnan edellytykset, mukaan lukien salkunhallinnan malli,salkkukomponenttien tyypit sekä valinta- ja priorisointikriteerit
  • salkkujen hallinta, kuten salkkukomponenttien arviointi ja valinta, validointistrategisten tavoitteiden suhteen, suorituskyvyn arviointi ja raportointi sekä
  • tasapainottaminen ja optimointi.

Julkaisu SFS-ISO 21504 täydentää jo aiemmin julkaistua standardia SFS-ISO 21500, joka esittää yleiskuvauksen projektinhallinnan käsitteistä ja prosesseista. Tämä standardi parantaa yhteisymmärrystä projektinhallinnan käsitteistä ja prosesseista. Näin sehelpottaa viestintää ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä. Standardissa kuvataan projektinhallinnan käsitteet, projektien suoritusympäristö sekä projektinhallinnan prosessit.

Kaikille organisaatioille ja eri tehtävissä toimiville

Molemmat projektinhallinnan standardit on tarkoitettu erityyppisille organisaatioille toimialasta sekä projektien koosta, tyypistä ja ajallisesta kestosta riippumatta. Näiden standardien käytöstä on hyötyä ylimmälle johdolle strategian ja liiketoiminnan suunnittelussa. Lisäksi julkaisuissa esitettävistä ohjeista on apua projektien, ohjelmien ja salkkujen valinnasta, valtuuttamisesta ja hallinnosta sekä toteutuksesta ja hallinnasta vastaaville sekä projekti- ja ohjelmapäälliköille.

Kansainvälinen standardi suomeksi

Molempiin julkaisuihin sisältyy alkuperäinen englanninkielinen ISO-standardi ja sen suomenkielinen käännös.


SFS-ISO 21504 Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita salkunhallinnasta
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.09.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 08.10.2012, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Sari Sahlberg
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sfs.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatkossakin SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista: www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet.