Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tehonsiirtojärjestelmien piirrosmerkit uudistettu

Tehonsiirtojärjestelmien pirrosmerkit on uudistettu

Hydraulisten ja pneumaattisten tehonsiirtojärjestelmien ja komponenttien piirrosmerkkejä käsittelevä standardi on uudistettu. Piirrosmerkkejä käytetään kuvaamaan järjestelmien komponentteja ja niiden toimintoja. Niitä käytetään piirikaavioissa, nimikylteissä, tuoteluetteloissa ja muussa kaupallisessa kirjallisuudessa.

Standardissa esitetään piirrosmerkit sekä annetaan säännöt niiden laatimiseksi hydrauliikan ja pneumatiikan komponenteille ja piirikaavioihin. Piirrosmerkit on laadittu kiinteisiin mittoihin siten, että niitä voidaan käyttää suoraan tietojärjestelmissä, joilla voidaan tuottaa erilaisia muunnelmia.

Hydraulisissa ja pneumaattisissa tehonsiirtojärjestelmissä energiaa siirretään ja ohjataan fluidin eli nesteen tai kaasun avulla piirissä olevan paineen avulla.

Standardia tarvitsevat kaikki, jotka työssään laativat piirikaavioita tai lukevat niitä kuten suunnittelijat, tuotanto, hankinta ja insinööritoimistot.

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metsta.fi