Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tekstiilialan uusia standardeja

Tekstiileihin liittyy monia uusia standardeja

Standardit ovat edellytys sille, että kuluttajat ja ammattilaiset saavat käyttöönsä turvallisia ja laadukkaita tuotteita. Niistä on hyötyä materiaali- ja tuotekehityksessä, tuotannossa ja kaupankäynnissä.

Alla on valikoima uusimpia tekstiilialan standardeja. Valitse niistä teidän toimintaanne parhaiten tukevat.

Voit myös etsiä SFS Kaupasta muita alasi standardeja tai olla yhteydessä SFS:n tietopalveluun (info@sfs.fi). Asiantuntijamme auttavat löytämään oman alasi standardit.

Luonnonkuiduille yhtenäinen nimikkeistö

Tärkeimmille luonnonkuiduille on sovittu yhtenäinen nimikkeistö sekä määritelmät kansainvälisessä standardissa. Standardissa esitetään tärkeimpien luonnonkuitujen yleisnimet ja määritelmät koostumuksen tai alkuperän perusteella. Siinä on myös aakkosellinen luettelo yleisesti käytössä olevista nimistä sekä niitä vastaavista standardisoiduista nimistä. Standardia voidaan hyödyntää esimerkiksi kuitusisältömerkintöjen yhteydessä tai kaupan- käynnin apuna.

SFS-EN ISO 6938 Tekstiilit. Luonnonkuidut. Nimikkeistö ja määritelmät
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.04.2015, kieli: suomi/englanti

Silkkikankaiden vaatimukset

Standardi SFS-EN 16315 auttaa sopimaan halutuista silkkikankaiden ja -tuotteiden ominaisuuksista ja niiden tasosta. Sen avulla voidaan helpottaa erityisesti sopimusten tekoa ja keskustelua tuotteiden ominaisuuksista. Standardissa määritellään vaatimukset naisten vaatteissa käytettäville 100-prosenttista silkkiä oleville kankaille sekä naisten ja miesten silkkihuiveille ja -solmioille.

Apua tekstiilien hoito-ohjeiden laadintaan

Tekstiilituotteissa tulee olla hoito-ohje joko symbolein tai sanallisesti. Symbolien käyttö on Suomessa ja useissa muissa maissa luvanvaraista. Ellei lupaa ole hankittu, hoito-ohje tulee antaa sanallisesti.

Uudistettu SFS-opas 3 auttaa, kun laadit tekstiileille hoito-ohjeita ja haluat antaa ne luvanvaraisia merkkejä käyttäen. Sen avulla voit arvioida, miten eri materiaaleista tehdyt ja eri käyttöön tarkoitetut tekstiilituotteet pitäisi merkitä, jotta ne puhdistuisivat pesussa ja pysyisivät ulkonäöltään moitteettomina.

Suomalainen standardi SFS 5237 tekstiilien hoito-ohjeiden sanallisista ohjeista on myös uusittu. Siitä on apua hoito-ohjemerkinnän laatimisessa sekä tulkitessasi vieraskielisiä hoito-ohjeita. Markkinoilla olevissa sanallisissa ohjeissa on runsaasti kirjavuutta. Oikeiden, kullakin kielialueella hyväksyttävien sanontojen löytäminen aiheuttaa tarpeetonta työtä. Standardinmukaisten sanontojen käyttäminen yhtenäistää ohjeita ja selkeyttää näin viestintää kuluttajille sekä tekstiilituotteiden maahantuojien, myyjien ja valmistajien välillä.

Sinulle voi olla hyötyä myös standardista SFS-EN ISO 3758, joka kuvaa tekstiilien kansainvälisen hoito-ohjemerkintäjärjestelmän.

SFS-opas 3 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä. Käytännön toteutus
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.09.2014, kieli: suomi
SFS 5236 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä. Sanalliset ohjeet
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.04.2016, kieli: suomi
SFS-EN ISO 3758 Tekstiilit. Hoito-ohjemerkintäjärjestelmä
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.09.2012, kieli: suomi/englanti

Lastenvaatteiden suunnitteluun ja valmistukseen

Teknisessä raportissa CEN/TR 16792 annetaan lastenvaatteiden suunnittelua ja valmistusta koskevia suosituksia, jotka liittyvät mekaanisiin vaaratekijöihin. Siinä kuvataan myös suosituksia ja ohjeita lastenvaatteiden esillepanon ja pakkausten turvallisuudesta.

Raportti on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa vaatteiden toimitusketjun vaiheissa, esimerkiksi lastenvaatteiden suunnittelijoiden, spesifikaatioiden laatijoiden ja valmistajien käyttöön. Se on tarkoitettu myös maahantuojien, jakelijoiden ja jälleenmyyjien avuksi turvallisten vaatteiden valintaan.

Tekstiilien pitää täyttää tuoteturvallisuuslainsäädännön vaatimukset, eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa terveydelle ja turvallisuudelle. Tukesin mukaan tyypillisimmät tekstiilien turvallisuusongelmat liittyvät muun muassa lastenvaatteiden nauhoihin ja nyöreihin, koska niistä saattaa aiheutua kuristumis- tai muuta vaaraa, jos nauha tarttuu kiinni esimerkiksi leikkikenttävälineeseen, kulkuneuvon oveen tai liukuportaisiin.

Standardi SFS-EN 14682 esittää vaatimukset lastenvaatteiden nauhoille ja kiristysnyöreille. Standardi on mandatoitu ja harmonisoitu. Se tukee suoraan tuoteturvallisuuslainsäädäntöä.

SFS-EN 14682 Lastenvaatteiden turvallisuus. Lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit. Vaatimukset
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.03.2015, kieli: suomi/englanti

Vaatimukset vetoketjun toiminnalle

Yleiskäyttöön tarkoitettujen vetoketjujen kestävyysluokat ja testausmenetelmät määritellään standardissa SFS-EN 16732. Tavoitteena on antaa käyttäjälle riittävä varmuus siitä, että vetoketju toimii hyväksyttävästi käyttötarkoituksessaan.

Standardista on hyötyä tekstiili- ja vaatetusalan valmistajille, maahantuojille, oppilaitoksille ja testauslaitoksille. Määriteltyjä testausmenetelmiä sekä saatuja testituloksia voidaan hyödyntää tuotekehityksessä, tuotteiden valmistuksessa, kaupankäynnissä ja tuotteiden laatu- sekä turvallisuuskriteerien määrittelyssä.

SFS-EN 16732 Vetoketjut. Vaatimukset
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: suomi/englanti

Lisätiedot

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry

Auli Pylsy ja Satu Nissi-Rantakömi
etunimi.sukunimi@stjm.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisen median kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu
LinkedIn
SlideShare: esittelykalvoja
Issuu: näköislehdet ja esitteet
Facebook