Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tulityöstandardi SFS 5900 suomeksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi

Katto- ja vedeneristystöiden paloturvallisuusstandardi nyt ruotsiksi

Katto- ja vedeneristystöiden paloturvallisuutta koskeva standardi SFS 5991 uudistettiin 2016. Nyt se on julkaistu myös ruotsiksi.

Standardi SFS 5991 käsittelee katto- ja vedeneristysalan tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista. Siinä esitetään toimenpiteet paloturvallisuuden lisäämiseksi katto- ja vedeneristystöissä, joissa käytetään liekkiä, muuta lämpöä, kuumennetaan bitumia tai joissa esiintyy kipinöitä.
SFS 5991:2016:sv Brandsäkerhet för heta tak- och vattenisoleringsarbeten
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: ruotsi
SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: suomi

Tulitöiden paloturvallisuus

Myös tulitöistä aiheutuvien vahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla käsittelevä standardi SFS 5900 uusittiin 2016. Standardi koskee tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla. Siinä esitetään toimenpiteet paloturvallisuuden lisäämiseksi asennus-, huolto- ja korjaustöissä, joissa hitsataan, leikataan tai hiotaan. Toimenpiteet koskevat myös muita töitä, jotka aiheuttavat palovaaran.

SFS 5900 on julkaistu useilla eri kielillä. Kieliversioista on hyötyä, jos käytätte standardia urakkasopimusten liitteenä tai koulutatte ja ohjeistatte ulkomaalaisia tulitöiden tekijöitä.

SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: suomi
SFS 5900:2016:sv Brandsäkerhet för heta arbeten (hetarbete)
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: ruotsi
SFS 5900:en Fire precaution of hot works
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: englanti
SFS 5900:2016:ee Tuletööde ohutus
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: suomi/et

Miksi uudet standardit?

Vuoden 2016 alusta lähtien uudistetusta koulutuksesta saatava tulityökortti käy kaikkiin tulitöihin. Tulitöiden turvallisuuskoulutuksessa korostetaan riskienhallinnan ja turvallisen tulityöprosessin merkitystä. Varsinainen ammatillinen osaaminen hankitaan muussa koulutuksessa.

Suojeluohje ja standardit

Standardit SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus ja SFS 5991 Katto- ja vedeneristystöiden paloturvallisuus liittyvät Finanssialan Keskusliiton suojeluohjeeseen. Ohjeen mukaan tulityöntekijän vastuulla on tehdä tulityö paloturvallisesti: Kun tulityöntekijä noudattaa suojeluohjetta sekä standardeja SFS 5900 ja SFS 5991, hän toimii riittävän huolellisesti tehdessään tulitöitä.

Nyt myös ulkomaalaisten tulityöammattilaisten on helppo perehtyä standardiin SFS 5900, kun se on saatavana useilla kielillä.

Tulitöiden johtajalla ja tekijälle

Tulitöiden johtajalla, valvojalla ja tekijällä sekä urakoitsijalla ja kiinteistön hoidosta vastaavalla tulee olla riittävä tieto tulityöturvallisuudesta. Standardit SFS 5900 ja SFS 5991 ovat osa tulityön turvallisuustutkintoa, jonka läpäisemällä saa todistukseksi hyväksytyn kouluttajan antaman määräaikaisen tulityökortin.

Standardeissa on esimerkki tulityöluvasta. Tulityölupa on työmaakohtainen tilapäinen asiakirja, jota tarvitaan tulitöiden tekemiseen tilapäisillä työpaikoilla. Luvan voivat myöntää ja saada vain henkilöt, joilla on voimassa oleva tulityökortti.

Standardeja tarpeen mukaan

Standardit ovat tekijänoikeuslain suojaamia teoksia eikä niitä tule kopioida tai lähettää edelleen. Sen vuoksi kannattaa ostaa käyttöönne niin monta standardia kuin tarvitsette esimerkiksi sopimusten liitteeksi tai koulutukseen.

Lisätiedot

SFS 5900
METSTA ry
Ville Saloranta
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi

SFS 5991
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Antti Koponen
Puh. 09 12991 (vaihde)
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi