Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tulityöstandardit uusittu

Tulityöstandardit SFS 5900 ja SFS 5991 uudistettu

Tulitöistä aiheutuvien vahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla käsittelevät standardit on uusittu. SFS 5900 esittää toimet paloturvallisuuden lisäämiseksi, kun tilapäisellä tulityöpaikalla hitsataan, leikataan tai hiotaan. SFS 5991 koskee katto- ja vedeneristystöiden paloturvallisuutta.


Jos johdat, valvot tai teet tulitöitä, toimit urakoitsijana tai vastaat kiinteistön hoidosta, sinulla tulee olla riittävä tieto tulityöturvallisuudesta. Standardit SFS 5900 ja SFS 5991 ovat osa tulityön turvallisuustutkintoa, jonka läpäisemällä saat todistukseksi hyväksytyn kouluttajan antaman määräaikaisen tulityökortin. Tulitöiden turvallisuustutkinto ei korvaa työpaikkakohtaista turvallisuuskoulutusta tai perehdytystä.

Standardeissa on esimerkki tulityöluvasta. Tulityölupa on työmaakohtainen tilapäinen asiakirja, jota tarvitaan tulitöiden tekemiseen tilapäisillä työpaikoilla. Luvan voi myöntää ja saada vain henkilöt, joilla on voimassa oleva tulityökortti.

SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus -standardi koskee tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla. Siinä esitetään toimenpiteet paloturvallisuuden lisäämiseksi asennus-, huolto- ja korjaustöissä, joissa hitsataan, leikataan tai hiotaan. Toimenpiteet koskevat myös muita töitä, jotka aiheuttavat palovaaran. SFS 5900 julkaistaan englanniksi keväällä ja venäjäksi kesällä 2016.

SFS 5991 Katto- ja vedeneristystöiden paloturvallisuus koskee katto- ja vedeneristysalan tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista. Siinä esitetään toimenpiteet paloturvallisuuden lisäämiseksi katto- ja vedeneristystöissä, joissa käytetään liekkiä, muuta lämpöä, kuumennetaan bitumia tai joissa esiintyy kipinöitä.

Miksi uudet standardit?

Standardiuudistuksen taustalla on tulityökoulutusten yhtenäistäminen. Vuoden 2016 alusta lähtien uudistetusta koulutuksesta saatava tulityökortti käy kaikkiin tulitöihin. Tulitöiden turvallisuuskoulutuksessa korostetaan riskienhallinnan ja turvallisen tulityöprosessin merkitystä. Varsinainen ammatillinen osaaminen hankitaan muussa koulutuksessa.

Suojeluohje ja standardit

Standardit SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus ja SFS 5991 Katto- ja vedeneristystöiden paloturvallisuus liittyvät Finanssialan Keskusliiton suojeluohjeeseen. Ohjeen mukaan tulityöntekijän vastuulla on tehdä tulityö paloturvallisesti: Kun tulityöntekijä noudattaa suojeluohjetta sekä standardeja SFS 5900 ja SFS 5991, hän toimii riittävän huolellisesti tehdessään tulitöitä.

SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: suomi
SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: suomi
Lisätietoja standardista SFS 5900
Lisätietoja standardista SFS 5991

METSTA Ville Saloranta
Puh. 09 19231
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metsta.fiRakennustuoteteollisuus RTT ryJuha Luhanka
Puh. 09 12991
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi