Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Turvallisia kaasupulloja SFS-EN ISO 10462

Turvallisempia kaasupulloja uusien vaatimusten avulla

Kaasupullojen tarkastuksia, huoltoa ja täyttöä koskevat standardit on uudistettu.

SFS-EN ISO 10462 Kaasupullot. Asetyleenipullot. Määräaikaistarkastus ja huolto
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 31.03.2014, kieli: suomi/englanti

Standardissa määritellään vaarallisten aineiden kuljetusta varten vaadittavaa asetyleenipullojen määräaikaistarkastusta sekä sen yhteydessä tehtävää huoltoa koskevat vaatimukset. Standardi koskee asetyleenipulloja, joissa voi olla liuotinta ja joiden suurin nimellinen vesitilavuus on 150.


SFS-EN ISO 13088 Kaasupullot. Asetyleenipullopaketit. Täyttöolosuhteet ja -tarkastus
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.04.2013, kieli: suomi/englanti

Standardissa määritellään asetyleenipullopakettien täyttöolosuhteita ja -tarkastusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Standardi koskeepullopaketteja, jotka täytetään, kun pullot on koottu pakettiin sekäpullopaketteja, joissa pullot täytetään yksittäin ja kootaan pullopakettiin täytön jälkeen.

Standardi ei koske pullopaketteja, joissa on asetyleenipulloja, jotka eivät sisällä liuotinta.

Yllä mainitut standardit korvaavat aiemmin voimassa olleet standardit SFS-EN 12863 ja SFS-EN 12755.

Standardit tärkeitä

Kaasupullojen tarkastuksia, huoltoa ja täyttöä koskevat standardit on uudistettu. Standardien noudattaminen on tärkeää, koska niitä käytetään vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin liittyvissä turvallisuusohjeissa (ADR/VAK 2015).

Kaasupullojen ostajien, käyttäjien sekä pullojen kuljetuksista vastaavien tulisi tutustua standardeihin. Myös Trafi ja tarkastuslaitokset hyötyvät uusien standardien käytöstä.

Lisätietoja

Kemesta ry
Jouni Valtanen
puh. 09 172 841
etunimi.sukunimi@kemesta.fi