Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Turvallisuusvaatimukset vauvojen nukkumaympäristölle

Uusia tuoteturvallisuusvaatimuksia vauvojen nukkumaympäristöille

Vauvojen peitoille, unipusseille ja pinnasänkyjen reunapehmusteille on julkaistu uusia tuoteturvallisuusvaatimuksia sisältävät standardit. Tavoitteena on vähentää nukkumaympäristön riskejä.

Valmistajan, maahantuoja ja myyjän on varmistuttava, että tuotteet vastaavat niille asetettuja vaatimuksia. Kannattaa siis tutustua uusiin standardeihin.

Standardeissa esitettävät vaatimukset koskevat tuotteiden materiaaleja, kemikaaleja ja mitoitusta sekä rakennetta. Vaatimuksia on muun muassa tuotteiden naruille ja nyöreille, materiaaleille, kemikaaleille sekä tuotteiden lämmöneristävyydelle. Lisäksi tuotteisiin on tulossa pakollisia varoitusmerkintöjä. Vaatimuksissa huomioidaan mm. lasten erilaiset kehitysvaiheet, tuotteen suunniteltu ja ennakoitavissa oleva käyttö suhteessa lapsen kehitykseen sekä tuotteiden mahdolliset riskit käytössä.

Tuoteturvallisuusvaatimusten taustalla ovat Euroopan komission selvityksessä havaitut lasten nukkumaympäristön turvallisuusriskit. Niitä olivat muun muassa kuristumis- ja tukehtumisriskit, materiaalien syttyvyys, putoamis- ja kiinnijäämisriskit sekä mahdollinen hypertermia eli vauvan kehon ylikuumeneminen.

Standardit ovat tärkeitä tuotteiden suunnittelussa, testauksessa, turvallisuuden varmistamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Lasten nukkumaympäristön vaatimukset kuvaavat standardit julkaistiin 1.8.2018. Se samalla on niin kutsuttu DAV (date of availability), mistä alkaa standardien 18 kuukauden siirtymäaika. Tämän jälkeen tuotteiden on vastattava standardien vaatimuksia. Kannattaa siis jo nyt tutustua standardeihin, jotta ehditte hyvissä ajoin tehdä tarvittavia muutoksia valmistamiinne tuotteisiin tai varmistaa myymienne tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

Standardit on julkaistu englanniksi. Suomenkieliset käännökset julkaistaan myöhemmin SFS:n verkkokaupassa.

Lisätietoa lasten nukkumaympäristöihin liittyvistä standardeista

Lasten nukkumaympäristöjä kuvaavat standardit esiteltiin syyskuussa 2018. Lisätietoa standardeista saat katsomalla koosteen tilaisuuden esityksistä SFS:n tapahtumakalenterissa.

Suomen Tekstiili ja Muoti
Standardisointipäällikkö Satu Nissi-Rantakömi
puh. 050 383 7642
etunimi.sukunimi@stjm.fi