Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uudistettuja standardeja geometriseen tuotemäärittelyyn

Uudistettuja standardeja geometriseen tuotemäärittelyyn

Nyt on uudistettu standardi, joka esittää geometrisen määrittelyn perusperiaatteet ja vaatimukset. Jos laadit tai luet koneenpiirustuksia, kannattaa tutustua standardiin. Näin vältät kalliit virheet ja väärinkäsitykset sekä varmistat korkealaatuisen tuotannon.

Standardissa SFS-EN ISO 1101:2017 määritellään työkappaleen geometristen määrittelyjen merkintäkieli ja säännöt sen tulkintaan. Siinä esitetään geometrisen määrittelyn perusteet. Standardin kuvat esittävät, miten määrittely voidaan esittää täydellisesti näkyvillä annotaatioilla.

Standardiin on muun muassa lisätty työkaluja toleroidun elementin suodatuksen määrittelemiseen, sovitettujen elementtien tolerointiin, muoto-ominaisuuksien määrittämiseen vertailuelementin sovituksen ja määritetyn parametrin avulla sekä toleranssialueen rajoitteiden määrittämiseen.

Toleranssit – koneensuunnittelun perusasiaa

Toleranssit ovat koneensuunnittelun olennaista perusasiaa. Toleranssi- ja pinnankarheusmerkinnät on standardisoitu kattavasti. ISOn toleranssijärjestelmää kutsutaan ISO GPS -järjestelmäksi (Geometric Product Specification, geometrinen tuotemäärittely). Sitä sovelletaan maailmanlaajuisesti.

Äskettäin on julkaistu suomeksi uudet painokset seuraavista GPS-standardeista:

SFS-EN ISO 14405-1:2016 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Mittatolerointi. Osa 1: Pituusmitat
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.09.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 3040:2016 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Mitoittaminen ja tolerointi. Kartiot
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.05.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 16792 Tekninen tuotedokumentointi. Digitaalista tuotemäärittelytietoa koskevat käytännöt
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.01.2016, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi