Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uudistettuja vaatimuksia hälytysjärjestelmille

Uudistettuja vaatimuksia hälytysjärjestelmille

Suorituskykyvaatimukset rakennuksiin asennetuille murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmille kuvataan standardissa, joka on uudistettu. Standardin avulla saadaan kattava ja tarkka määritys kunkin tilan vaatimasta suojauksesta. Myös yleiset vaatimukset hälytyssovelluksen yhdistämiseen toiseen sovellukseen tai talotekniikkaan on uudistettu. Ne kuvataan uudessa standardissa SFS-EN 50398-1:2017.

Standardi SFS-EN 50131-1:2007 määrittää vaatimukset rakennuksiin asennetuille murto- ja ryöstöhälytysjärjestelmille (I&HAS), jotka käyttävät omia, yleisiä tai yhteiskäyttöisiä langallisia tai langattomia yhteyksiä.

Murto- ja ryöstöhälytysjärjestelmän tarkoitus on tehostaa valvotun alueen turvallisuutta. Jotta murto- ja ryöstöhälytysjärjestelmän tehokkuus tulisi maksimoitua, olisi järjestelmään sisällytettävä asianmukaiset rakenteelliset turvalaitteet ja toiminnot. Standardi auttaa vakuutusyhtiöitä, hälytysliikkeitä, palvelun tilaajia sekä poliisia saamaan kattavan ja tarkan määrityksen kunkin tilan vaatimasta suojauksesta.

Standardissa SFS-EN 50398-1:2016 kuvataan yhdistettyjen ja integroitujen sähköisten järjestelmien yleiset vaatimukset ja erityyppiset laitteistokokoonpanot. Järjestelmien integraatiolla saadaan nopeampia ja virheettömämpiä vastineita, kun voidaan käyttää yhteisiä resursseja, lisätä uusi toiminnallisuus tai mahdollistaa automatisoituja ohjaus- ja säätötoiminnallisuuksia.

Standardissa määritellään vaatimukset ja menettelytavat, joita on noudatettava suoritettaessa toiminnallisuus- ja eheysnäkökohtien välttämätöntä testaamista laitteiden tai järjestelmien integraatiossa. Se täydentää hälytyssovelluksia koskevia yksittäisiä standardeja.

Standardia SFS-EN 50398-1 pitäisi käyttää, kun kohdejärjestelmään yhdistetään yksi tai useampi hälytyssovellus. Siinä kuvataan osatekijät, jotka tarvitaan integroidun hälytysjärjestelmän luonnosteluun, suunnitteluun, käyttöönottoon, tarkastamiseen, luovutukseen sekä kunnossapitoon.

SFS-EN 50398-1:2017 korvaa osittain teknisen spesifikaation CLC/TS 50398:2009. Standardin tärkeimmät muutokset tekniseen spesifikaatioon verrattuna ovat:

  • sopimusperusteinen vastuu ja vastuuhenkilö
  • prosessin vaiheiden kuvaus: luonnostelu, suunnittelu, asennus, tarkastus, luovutus ja kunnossapito
  • yhteensopivuuden arviointi
  • sovellusten välinen viestintä (tyypit 1-4)
  • ohjauskeskukset ja sovellusintegraatioiden luokittelu (1-3)
  • näytettävän tiedon priorisointi
  • järjestelmän päivitykset, muutokset ja korjaukset.


Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi