Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uudistetut GPS-standardit

Uudistetut standardit tuotemäärittelyyn

Toleranssit ovat koneensuunnittelun olennaista perusasiaa. Nyt on uudistettu geometristä tuotemäärittelyä koskeva matriisimalli sekä digitaalista tuotemäärittelytietoa koskevat käytännöt.

Koneenpiirustuksia laativien ja niitä lukevien on syytä tuntea tolerointia koskevat säännöt kalliiden virheiden ja väärinkäsitysten välttämiseksi sekä korkealaatuisen tuotannon varmistamiseksi. Nyt on julkaistu uudistetut standardit geometrisen tuotemäärittelyn matriisimallista ja digitaalista tuotemäärittelytietoa koskevista käytännöistä.

SFS-EN ISO 14638 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Matriisimalli
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.03.2015, kieli: suomi/englanti

SFS-EN ISO 14639 on geometrisen tuotemäärittelyn (ISO GPS) perusstandardi. Siinä esitetään geometrisen tuotemäärittelyn yleiskatsaus, ja se kuvaa, kuinka nykyiset ja tulevat standardit käsittelevät ISO GPS -järjestelmän vaatimuksia.Tätä standardia koskevat standardissa SFS-EN ISO 8015 annettavat ISO GPS-järjestelmän perussäännöt. Lisäksi standardissa SFS-EN ISO 14253-1 annettavat oletusarvoiset päätöksentekosäännöt koskevat tämän standardin mukaisesti tehtyjä spesifikaatioita

SFS-ISO 16792 Tekninen tuotedokumentointi. Digitaalista tuotemäärittelytietoa koskevat käytännöt
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.01.2016, kieli: suomi/englanti

SFS-ISO 16792 määrittelee vaatimukset, jotka koskevat digitaalisen tuotemäärittelytiedon (data-aineisto) laadintaa, muutostasoja ja esittämistä.

Standardi tukee kahta soveltamismenetelmää: 1) pelkän mallin käyttöä sekä 2) digitaalisen mallin ja piirustuksen käyttöä. Standardin rakenne on laadittu siten, että molemmille menetelmille yhteisiä vaatimuksia seuraa kohta, jossa on esitetty molempien menetelmien mahdolliset olennaiset eroavaisuudet.

Standardi määrittelee muun muassa

 • miten data-aineisto nimetään ja miten sitä hallitaan
 • vaatimukset data-aineistolle
 • suunnittelumallia koskevat vaatimukset
 • tuotemäärittelydataa koskevat yleiset vaatimukset
 • merkinnät ja erityishuomautukset
 • mallin arvot ja mitat
 • peruselementtien käyttäminen
 • eometriset toleranssit
 • hitsit
 • pinnan ominaisuudet
 • iirustusten ja data-aineiston luokittelukoodit.

Standardin käyttäminen yhdessä tietokoneavusteisen suunnittelujärjestelmän (CAD) kanssa edesauttaa edistyksellisten mallinnus- ja merkintäkäytäntöjen kehittymistä CAD-suunnittelussa sekä suunnittelumenetelmissä. Lisäksi standardi on käyttökelpoinen ohje IT-suunnittelijoille.

Ovatko muut oleelliset GPS-standardit käytössänne?

Kannattaa käydä katsomassa asiantuntijan laatima lista oleellisimmista GPS-standardeista.


Lisätietoja standardeista

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi


Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.