Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uusia maalistandardeja

Maalistandardeja uudistettu

Kansainvälinen standardi SFS-EN ISO 4618 maaleja ja lakkoja koskevista termeistä ja määritelmistä on uudistettu. Myös uusi painos standardista SFS-EN ISO 2813 on julkaistu. Standardi kuvaa pinnoitteiden kiillon määrityksen kulmilla.

SFS-EN ISO 4618 Maalit ja lakat. Termit ja määritelmät
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.11.2014, kieli: suomi/englanti

Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään termit, jotka liittyvät maaleihin ja lakkoihin sekä maalien ja lakkojen raaka-aineisiin. Englannin- ja ranskankielisten termien lisäksi standardissa esitetään vastaavat saksankieliset termit. Standardin uuteen painokseen on lisätty useita uusia termejä. Lisäksi monien termien määritelmiä on muutettu ja joitain termejä on poistettu.

Nanoteknologiaan liittyvät termit on yhdenmukaistettu teknisen spesifikaation ISO/TS 80004‑4 kanssa. Erityisiin sovelluksiin ja ominaisuuksiin liittyviä termejä käsitellään kyseisiä sovelluksia ja ominaisuuksia käsittelevissä standardeissa, esim. korroosionesto, jauhemaalit.

Tämä standardi helpottaa kansainvälistä yhteistyötä ja kauppaa, koska termit löytyvät suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Lisäksi viestintä asiakkaan, valmistajan ja myyjän välillä on selkeää, kun kaikki käyttävät samoja määritelmiä.

SFS-EN ISO 2813 Maalit ja lakat. Kiillon määritys kulmilla 20°, 60° ja 85°
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.11.2014, kieli: suomi/englanti

Tässä standardissa kuvataan menetelmä, jolla määritetään pinnoitteiden kiilto kolmesta eri kulmasta: 20°, 60° tai 85°. Menetelmä soveltuu tasaisille, läpinäkymättömille pinnoille. Standardissa kuvataan kiillonmittauksen perusperiaatteet, laite ja kalibrointivälineet, vaatimukset koelevyille, kiiltomittarin kalibrointi ja viritys, kiillonmäärityksen menettely, täsmällisyys ja testausseloste.

Standardista on hyötyä pinnoitteiden valmistajille, myyjille ja käyttäjille.

Tärkeimmät tekniset muutokset edelleen painokseen verrattuna ovat:

  • Standardi koskee myös metallisten pinnoitteiden kiillonmittausta.
  • Termi peilikiilto on korvattu termillä kiilto.
  • Kiiltoarvo ilmaistaan kiiltoyksikköinä (GU, gloss unit).
  • Standardissa käsitellään mahdollisia virheen lähteitä, kalibrointinormaaleja ja primaarinormaalien kiillon laskemista.


Lisätietoja

Kemesta ry
Jouni Valtanen
Puh. 09 172 841
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kemesta.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.