Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uusia suomennoksia hitsausstandardeista

Uusia suomennoksia hitsausstandardeista

Sähköhitsauslaitteiden käyttäjien tarvitsemat validointia, tarkastusta ja testausta sekä asennusta ja käyttöä koskevat standardit on nyt julkaistu suomeksi. Myös muita hitsauksen standardeja on suomennettu.

SFS-EN 50504 Kaarihitsauslaitteiden validointi
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.12.2008, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 50504 annetaan ohjeita kaarihitsauslaitteiden validoinnista eli menetelmistä, joiden avulla selvitetään vastaako hitsauslaite sille asetettuja toimintavaatimuksia. Validoinnin avulla hitsauslaitteen käyttäjä selvittää ovat toimivatko hitsauslaitteen säätimet ja mittarit riittävän tarkasti. Validointi pitäisi tehdä vuosittain.


SFS-EN 60974-4 Kaarihitsauslaitteet. Osa 4: Määräaikaistarkastus ja testaus
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.11.2011, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 60974-9 Kaarihitsauslaitteet. Osa 9: Asennus ja käyttö
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.08.2010, kieli: suomi/englanti

Hitsauslaitteiden turvallinen käyttö edellyttää, että niiden sähköturvallisuus tarkastetaan määrävälein ja korjausten jälkeen. Standardi SFS-EN 60974-4 antaa ohjeet näiden tarkastusten ja testausten tekemiseen.

Standardi SFS-EN 60974-9 esittää perusvaatimukset hitsauslaitteiden asentamiseen ja käyttöön. Standardissa on ohjeet mm. hitsauskaapelien mitoituksesta, työkappaleen liittämisestä ja maadoittamisesta sekä hitsauslaitteiden aiheuttamien sähköisten häiriöiden välttämisestä.

Lisätietoja yllä mainituista standardeista

SESKO ry
Tapani Nurmi
puh. 09 696 391
etunimi.sukunimi@sesko.fi


Muita juuri suomeksi julkaistuja hitsausstandardeja


SFS-EN ISO 14555 Hitsaus. Metallisten materiaalien kaaritapitushitsaus
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.06.2014, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 14555 määritetään tapitushitsaukselle vaatimukset, jotka liittyvät hitsaustietämykseen, hitsauksen laatuvaatimuksiin, hitsausohjeisiin ja niiden hyväksyttämiseen, hitsausoperaattorin pätevöittämiseen sekä tuotantohitsien testaukseen. Nämä vaatimukset liittyvät staattisesti ja väsyttävästi kuormitettujen metallisten rakenteiden tapitushitsaukseen. Standardista on hyötyä, kun valmistajan tulee todentaa kyky tuottaa määritetyn laatutason hitsattu rakenne.

SFS-EN 14700 Hitsausaineet. Hitsausaineet kovahitsaukseen
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.05.2014, kieli: suomi/englanti

Vaatimukset kovahitsaukseen tarkoitettujen hitsausaineiden luokitteluun esitetään standardissa SFS-EN 14700. Luokittelu perustuu hitsauspuikkojen, täytelankojen, hitsaussauvojen, täytenauhojen, sintrattujen nauhojen, sintrattujen hitsaussauvojen ja metallijauheiden puhtaan hitsiaineen sekä umpilankojen, hitsaussauvojen, umpinauhojen ja valettujen sauvojen kemialliseen koostumukseen. Luokittelua voidaan käyttää hyväksi tuotteiden valmistuksessa ja korjaushitsauksessa.

Standardisarjan SFS-EN ISO 3834 osa 5 määrittellee standardit, joita tarvitaan standardisarjan seuraavien osien mukaisten vaatimusten osoittamiseksi:

  • Osa 2: Kattavat laatuvaatimukset
  • Osa 3: Vakiolaatuvaatimukset
  • Osa 4: Peruslaatuvaatimukset.
SFS-EN ISO 17634 Hitsausaineet. Täytelangat kuumalujien terästen MAG-täytelankahitsaukseen. Luokittelu
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.09.2015, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 17634 määritellään vaatimukset MAG-täytelankahitsauksen täytelankojen luokittelulle jälkilämpökäsitellyssä tilassa kuumalujille ja korotetuissa lämpötiloissa käytettävien niukkaseosteisten terästen hitsaukseen.

Lisätietoja hitsauksen standardeista

METSTA ry
Ville Saloranta
puh. +358 505 764 643
etunimi.sukunimi@metsta.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.